Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

,,Nauka jest jak niezmierne morze… Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Kiedyś poznasz, jaka to jest rozkosz. Ucz się tylko, co jest sił w tobie, żeby jej zakosztować.” (Stefan Żeromski)

4 września 2017r. Samorząd Uczniowski naszej szkoły zgłosił dyrektorowi, Panu Jackowi Jóźwiakowi, gotowość do uroczystego rozpoczęcia nowego roku edukacyjnego. Dyrektor serdecznie powitał gości i przybyłych rodziców, uczniów oraz pracowników szkoły. Podczas swojego przemówienia przypomniał o 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej, zwrócił również uwagę na bezpieczeństwo w drodze do szkoły i ze szkoły. Szczególnie serdecznie  zwrócił się do najmłodszych uczniów  naszej placówki – oddziałów szkoły podstawowej, którzy w tym roku rozpoczęli naukę. Miłe powitanie po wakacjach usłyszeli wszyscy od Zastępcy Wójta Gminy Kowala – Pana Dariusza Bulskiego. Następnie został przeczytany List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Rodziców i Uczniów. Po spotkaniu na sali gimnastycznej wychowawcy w klasach przedstawili organizację nowego roku szkolnego.