Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


,,Odkręć się na innych!”

Informujemy, że wznawiamy akcję ,,Odkręć się na innych!”. Zbierając  plastikowe nakrętki z napojów, szamponów, płynów, itp.,  pomagamy  ludziom niepełnosprawnym wymagającym specjalistycznej opieki lekarskiej. Odbiór w pierwszy wtorek każdego miesiąca na długiej przerwie w sali nr 103. Od początku akcji mamy na koncie 4 tony 854kg. 
Warto pomagać! Przyłącz się i Ty! 
Koordynatorki akcji: W. Duralska, M. Rusinowska