Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


,,Mistrz Ortografii Polskiej”

W I semestrze odbył się konkurs ortograficzny przeznaczony dla gimnazjalistów i siódmoklasistów. Zmagania z ortografią polską miały dwa etapy: pierwszy – test ze znajomości zasad pisowni, drugi – dyktando. Do konkursu przystąpiło 23 uczniów; 12 dostało się do II etapu. Po bardzo wyrównanych zmaganiach z dyktandem został ostatecznie wyłoniony zwycięzca. TYTUŁ „MISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ” zdobyła Kinga Kutkowska z klasy 3D. Organizatorki konkursu: p.W. Duralska, p.U. Marecka, p. Z. Stępień.