Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Szkoła podstawowa – dzień otwarty, zebrania z rodzicami

Szkoła podstawowa

  • Dzień otwarty dla rodziców odbędzie się 13 marca 2018r.  w godz. 16.30 – 18.00.
  • W godz. 16.30 – 17.00 na sali gimnastycznej odbędzie się wspólne spotkanie rodziców klas: „0”, 1, 4, 7 i zaproszonych rodziców.
  • O godz. 17.00 – wywiadówki w poszczególnych klasach.

Zapraszamy