Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


TURYŚCI SĄ WŚRÓD NAS…

SPRAWOZDANIE ZE ZLOTU SZKOLNYCH KÓŁ PTSM

W dniu 2 marca 2018r. odbył się XXXI Oddziałowy Zlot Kół PTSM. Szkolne Koło Turystyczne reprezentowały uczennice z klasy IV: Julia Kozicka i Alicja Makowska. Podczas pobytu w Schronisku Młodzieżowym znajdującym się przy ulicy Limanowskiego w Radomiu uczestnicy zlotu uzyskali uprawnienia Młodzieżowego Organizatora Turystyki. W trakcie szkolenia omówiono założenia programowe Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, a także przybliżono cele i zadania szkolnych kół PTSM. Ponadto młodzi adepci turystyki zapoznali się z bazą noclegową radomskiego schroniska i wzięli udział w prelekcji poświęconej Polsce – niewoli ojczyzny i jej drodze ku wolności, ze szczególnym uwzględnieniem historii Radomia czasów zaborów i odzyskania niepodległości. Jednym z zadań, jakie postawiono przed młodymi turystami, było przygotowanie plakatu zachęcającego kolegów i koleżanki do uprawiania turystyki pieszej.  Na zakończenie spotkania na uczestników zlotu czekał poczęstunek, czyli pyszne pierogi.  Korzystając z okazji przedstawicielki Szkolnego Koła PTSM przy PSP im. Jana Pawła II w Parznicach zaprosiły uczestników Zlotu na XV Rajd Europejski, który odbędzie się 13 kwietnia 2018r.