Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


List prezesa KRUS p. Adama Sekścińskiego do Rodziców