Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Śladami historii

6 czerwca 2018r. grupa uczniów, m. in. z klasy 3a, pod opieką p.  Bożenny Nitki oraz p. Elżbiety Pai wyruszyli na wycieczkę. Pierwszym punktem wyjazdu był Zespół Pałacowo-Parkowy w Kozłówce. Jak dowiedzieliśmy się fundatorem pałacu był wojewoda Chełmiński Michał Bieliński – przedstawiciel rodu, który w czasach saskich odgrywał znaczącą rolę. W 1735r. poślubił on Teklę Pepłowską, która wniosła mu w posagu dobra kozłowieckie. W 1742r. zbudowali oni pałac w stylu późnego baroku. Po ich śmierci, ich syn Franciszek urządził tu teatr, a w 1799r. sprzedał dobra kozłowieckie Aleksandrowi Zamoyskiemu. Od tej pory pałac należał do rodu Zamoyskich.
Jednak głównym celem wyprawy był Majdanek – niemiecki obóz koncentracyjny i ośrodek masowej zagłady Żydów funkcjonujący w latach II wojny światowej. Wszyscy z zapartym tchem słuchali pani przewodniczki, która oprowadziła nas i opowiedziała poruszającą historię związaną z tym miejscem. Na początku pokazała komory gazowe, w których stosowane były granulki Cyklonu B. – powodowały one śmierć wielu niewinnych ludzi. Obok komór znajdowały się łaźnie, których przeznaczenie przytoczyła nam pani przewodniczka. Następnie przeszliśmy do muzeum, w którym znajdowały się przedmioty znalezione na terenie obozu. Były to rzeczy zarówno dorosłych jak i dzieci. W tym miejscu dowiedzieliśmy się również, że na Majdanku zginęło dwieście trzydzieści tysięcy osób, w tym około sto tysięcy to Żydzi. Śmierć tych ludzi była spowodowana złymi warunkami życia, chorobami, wygłodzeniem lub wychłodzeniem organizmu. Widzieliśmy również buty oraz prycze osadzonych, jak i również instalacje artystyczną, która  symbolizowała bezimiennych skazanych na śmierć oraz wszystkie narodowości przebywające na terenie obozu. Potem poszliśmy do krematorium, w którym znajdowały się piece. Było to miejsce, w którym przeprowadzano pośmiertne spalanie. Jako ostatni widzieliśmy monumentalny pomnik autorstwa Wiktora Tołkina. Monument składał się z dwóch części: Pomnika Walki i Męczeństwa oraz wielkiego mauzoleum zawierającego prochy ludzkie z terenów obozowych. Pobyt w tym miejscu  każdego bardzo zainteresował i poruszył.
Myślę, że każdemu uczestnikowi wycieczki spodobała się „lekcja historii” w tym dniu. Przywieźliśmy do domów wiele wrażeń i ciekawych opowieści.
 
Małgorzata Mucha 3a