Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Teatralny występ przed niezwykłą publicznością…

19 czerwca 2018 roku w godzinach popołudniowych uczniowie klasy czwartej należący do Szkolnego Koła Teatralnego wystąpili dla podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźń”. Młodzi aktorzy zaprezentowali przygotowaną wcześniej inscenizację bajek Jana Brzechwy. Występ cieszył się zainteresowaniem i uznaniem wśród zgromadzonej publiczności. Dla samych czwartoklasistów zaprezentowanie inscenizacji było ogromnym wyzwaniem, ponieważ po raz pierwszy występowali przed widownią niesłyszącą, a ich kwestie tłumaczone były na język migowy. Szczególne podziękowania należą się rodzicom, którzy znaleźli czas, aby uczestniczyć razem ze swoimi dziećmi w tym niezwykłym wydarzeniu. Ponadto pragniemy również podziękować Pani Dorocie Krajewskiej za serdeczne przyjęcie w gościnnych progach Stowarzyszenia.