Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Z PIEŚNIĄ NA USTACH… MŁODZI GŁOSZĄ NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYZNY

„Płomień rozgryzie malowane dzieje,

Skarby mieczowi spustoszą złodzieje,

Pieśń ujdzie cało”

            Słowami poety doby romantyzmu, wielkiego polskiego wieszcza Adama Mickiewicza dnia 31 października 2018 roku w murach Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Parznicach rozpoczął się Gminny Przegląd Pieśni i Piosenek Patriotycznych. Koncert przede wszystkich miał na celu uczczenie 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ponadto organizatorzy położyli nacisk na popularyzację wśród dzieci i młodzieży dawnej i współczesnej pieśni patriotycznej, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej i przywiązania do ziemi ojczystej, a także inspirowanie zainteresowań problematyką pieśni i piosenki patriotycznej, a tym samym poszukiwaniem jej źródeł przez młode pokolenie. Przegląd miał charakter konkursowy, w którym wzięli udział uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych Gminy Kowala. Na szkolnej scenie zaprezentowali się młodzi wykonawcy, prezentując pieśni i piosenki, które podkreślały ważne wydarzenia w dziejach Polski. Przegląd przebiegał w dwóch kategoriach – pierwszą stanowili uczniowie z klas I – III szkół podstawowych, drugą występującą grupą byli wykonawcy z klas IV-VIII i gimnazjum. Młodzi artyści z pełnym zaangażowaniem, na wysokim poziomie artystycznym wykonali przygotowane wcześniej utwory. Na najwyższym podium w pierwszej kategorii wiekowej stanęła uczennica ze Szkoły Podstawowej w Mazowszanach, wykonując pieśń pt. „Biały krzyż”, zaś pierwsze miejsce wśród starszych uczniów wyśpiewali przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Parznicach, śpiewając z podziałem na głosy pieśń pt. „Polonez”. Organizatorzy zadbali o nagrody dla zwycięzców i upominki, a także słodki poczęstunek dla uczestników muzycznej imprezy.

Więcej zdjęć w galerii >>>