Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Niepodlegli recytują dla Niepodległej

7 listopada uczniowie klasy czwartej szczególnie przeżywali lekcję języka polskiego, gdyż wzięli udział w klasowym konkursie recytatorskim poświęconym 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Czwartoklasiści odświętnie ubrani, z przypiętymi biało-czerwonymi kotylionami wykazywali się umiejętnościami recytatorskimi. Zmagania deklamacyjne oceniało jury w składzie: pedagog szkolny p. E. Falkiewicz, przewodnicząca SU O. Żyła i polonistka p. W. Duralska. Uczniowie zaprezentowali dobrą znajomość wiersza Wandy Chotomskiej pt. ,,Twój dom” oraz  piękną interpretację utworu. Wyróżnienie i nagrodę książkową ufundowaną przez dyrektora naszej szkoły p. J. Jóźwiaka zdobyła Magdalena Woźniak. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodkie cukierki za słodkie recytacje. Głównym celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych, ukazanie piękna języka ojczystego oraz złożenie hołdu ludziom walczącym o naszą wolność. Motto lekcji: Niepodlegli recytują dla Niepodległej.