Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Niezwykła lekcja historii

Dnia 11 marca 2019 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w pokazie historycznym pt. „Wrzesień 39”, czyli jak wybuchła II wojna światowa a zniknęła II Rzeczpospolita. Program zaprezentowany przez grupę artystyczną Rekonstrukto miał za zadanie przybliżyć uczniom losy państwa, narodu i żołnierza polskiego u kresu II Rzeczypospolitej. Dwaj prowadzący, ubrani w polskie mundury wojskowe (podoficera i szeregowego) omówili sytuację międzynarodową państwa polskiego przed wybuchem wojny, zwracając szczególną uwagę na etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim. Następnie zaprezentowali ekwipunek i wyposażenie oraz bezpieczne repliki broni używane podczas kampanii wrześniowej. Zdradzili również stosowane wówczas techniki wojskowe, sposoby łączności i zaopatrzenia. W trakcie pokazu chętni uczniowie zostali przeszkoleni z musztry, popisali się swoją sprawnością fizyczną, wykonując pompki oraz zaprezentowali omawiany sprzęt bojowy. Na zakończenie wszyscy uczestnicy mogli dotknąć oraz przymierzyć prezentowane eksponaty.