Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Parznicach, w roku szkolnym 2019/2020.
 Załącznik: Przedszkole listy
 
​Prosimy Państwa o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w formie pisemnego oświadczenia (do pobrania ze strony internetowej szkoły lub z sekretariatu). Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Parznicach w terminie od 04.04.2019r. do 09.04.2019r.