Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


MKO – list do rodziców w sprawie strajku nauczycieli