Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Podsumowanie akcji: ,,Odkręć się na innych!”

W II SEMESTRZE BIEŻĄCEGO ROKU SZKOLNEGO ZEBRALIŚMY 278 KG NAKRĘTEK. OD POCZĄTKU AKCJI 5 TON 817 KG.
Najwięcej – 54,97 kg – oddała Sulima Kinga  uczennica klasy 7.
Zgodnie z regulaminem akcji Kinga otrzymuje nagrodę ufundowaną przez Dyrektora naszej szkoły.
Nakrętki zostały przekazane Wojtusiowi, który potrzebuje specjalistycznej opieki lekarskiej.
Dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie. Po wakacjach kontynuujemy. WARTO POMAGAĆ!
Koordynatorki: W. Duralska, M. Rusinowska.