Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Certyfikat – Lepsza Szkoła

Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym od września do czerwca brała udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym: Lepsza Szkoła i uzyskała CERTYFIKAT.

W ramach projektu szkoła mierzyła poziom wiedzy i umiejętności uczniów za pomocą specjalistycznych narzędzi pomiaru dydaktycznego,

analizowała osiągnięcia uczniów, porównując je z wynikami pozostałych uczestników programu.