Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


GMINNY TURNIEJ ,, BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”

14 czerwca 2019r. w hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kowali został rozstrzygnięty Gminny Turniej ,,Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” zorganizowany przez Referat Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Kowali i Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowali.
W turnieju wzięło udział 6 drużyn  ze szkół podstawowych z terenu Gminy Kowala: PSP Bardzice, PSP Kończyce – Kolonia, PSP Kowala, PSP Mazowszany, PSP Parznice i PSP Młodocin Mniejszy.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy V:  Julia Kozicka, Alicja Makowska, Hubert Janicki, którzy zdobyli II miejsce. 
I miejsce zajęła drużyna z PSP Bardzice, a III z PSP Młodocin Mniejszy.
Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Kowala Pan Dariusz Bulski, który był fundatorem pucharów. Nagrody dla wszystkich uczestników turnieju zostały zakupione przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, a wręczone przez  Dyrektora Pana Marcina Ciężkowskiego.