Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Klasa 3C

Wychowawca: Ewa Marczewska

 

Godz. zajęć

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.7.45-8.30

j. angielski

j. angielski

j. polski

j. polski

historia

2.8.40-9.25

chemia

j. polski

j. niemiecki

j. angielski

geografia

3.9.35-10.20

biologia

w-f

wdż

religia

w-f

4.10.30-11.15

matematyka

fizyka

matematyka

chemia

j. polski

5.11.35-12.20

z. techniczne

historia

biologia

matematyka

matematyka

6.12.30-13.15

gddw

geografia

wos

w-f

j. niemiecki

7.13.25-14.10

z. artystyczne

edb

religia

w-f

———-

8.14.15-15.00

———-

———-

———-

———-

———-