Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


SZKOŁA

O szkole

LOGO SZKOŁY       DYREKTOR SZKOŁY: mgr JACEK JÓŹWIAK   ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ: GMINA KOWALA   NIP: 948 261 1436   CHARAKTER SZKOŁY: PUBLICZNA   LICZBA ODDZIAŁÓW: 16 szkoła podstawowa: 4 (klasy: „0”, I, IV, VII) gimnazjum: 12 (klasy II: 6, klasy III: 6)   LICZBA UCZNIÓW: 283   LICZBA NAUCZYCIELI: 38   CZYM DYSPONUJEMY    liczba sal lekcyjnych: 15  pełnowymiarowa sala […]

Czytaj dalej ›

Program wychowawczo-profilaktyczny

Program wychowawczo-profilaktyczny

Czytaj dalej ›

Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018   - przewodnicząca p. Małgorzata Piasecka   - zastępca przewodniczącej p. Piotr Markiewicz   - sekretarzp. Anna Nogaj   -członekp. Katarzyna Janicka   REGULAMIN RADY RODZICÓW PSP W PARZNICACH Regulamin Rady Rodziców PSP w Parznicach

Czytaj dalej ›