Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


SZKOŁA

O szkole

LOGO SZKOŁY       DYREKTOR SZKOŁY: mgr JACEK JÓŹWIAK   ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ: GMINA KOWALA   CHARAKTER SZKOŁY: PUBLICZNA   LICZBA ODDZIAŁÓW: 16 szkoła podstawowa: 4 (klasy: „0”, I, IV, VII) gimnazjum: 12 (klasy II: 6, klasy III: 6)   LICZBA UCZNIÓW:    LICZBA NAUCZYCIELI: 38   CZYM DYSPONUJEMY    liczba sal lekcyjnych: 15  pełnowymiarowa sala gimnastyczna   biblioteka multimedialna z […]

Czytaj dalej ›

Misja szkoły

Misja Publicznego Gimnazjum  im. Jana Pawła II w Parznicach    Misją naszej szkoły jest wszechstronny rozwój młodego człowieka służący osiągnięciu przez niego dojrzałości emocjonalnej, duchowej, intelektualnej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem słów  patrona Jana Pawła II:  „Wymagajcie od siebie, choćby inni nie wymagali”    Wizja Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Parznicach   1. […]

Czytaj dalej ›

Statut szkoły

 Statut Publicznego Gimnazjum w Parznicach

Czytaj dalej ›

Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017   - przewodnicząca p. Małgorzata Piasecka   - zastępca przewodniczącej p. Piotr Markiewicz   - sekretarzp. Anna Nogaj   REGULAMIN RADY RODZICÓW PG W PARZNICACH Regulamin Rady Rodziców PG w Parznicach

Czytaj dalej ›