Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
 
- przewodnicząca
p. Małgorzata Piasecka
 
- zastępca przewodniczącej
p. Piotr Markiewicz
 

- sekretarz
p. Anna Nogaj

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW PG W PARZNICACH

Regulamin Rady Rodziców PG w Parznicach