Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
 
- przewodniczący
p. Piotr Markiewicz
 
- zastępca przewodniczącego
p. Aneta Brusik
 

- sekretarz
Julita Woźniak

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW PSP W PARZNICACH

Regulamin Rady Rodziców PSP w Parznicach