Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
 
- przewodnicząca
p. Małgorzata Piasecka
 
- zastępca przewodniczącej
p. Piotr Markiewicz
 

- sekretarz
p. Anna Nogaj

 

-członek
p. Katarzyna Janicka

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW PSP W PARZNICACH

Regulamin Rady Rodziców PSP w Parznicach