Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Pedagog / Psycholog

Rok szkolny 2018/2019

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego p. Ewy Falkiewicz

poniedziałek: 9.30 – 14.15

wtorek: 8.30 – 14.15

środa: 8.00 – 13.30

czwartek: 9.15 – 13.15

piątek: 8.00 – 11.30

 

Godziny pracy psychologa szkolnego p. Anny Jaskot

poniedziałek: 8.00 – 11.15

wtorek: 8.00- 13.00

środa: 9.30 – 14.15

czwartek: 8.00 – 14.00

piątek: 10.00 – 13.00

 

 

Pedagog i psycholog szkolny służą ofertą działań specjalistycznych obejmujących:

  • indywidualną pomoc skierowaną do uczniów, m. in.: diagnozowanie problemów i wspomaganie terapeutyczne, motywowanie do pracy nad sobą i własnym zachowaniem, udzielanie wsparcia emocjonalnego, ukierunkowanie w zakresie rozwiązywania trudności w relacjach rodzinnych i rówieśniczych, eliminowania napięć, radzenia sobie ze stresem,
  • wspieranie młodzieży w rozwijaniu kompetencji społecznych, umiejętności interpersonalnych, kształtowaniu pożądanych postaw, zapobieganiu zaburzeniom zachowania
    i patologiom (zajęcia warsztatowe),
  • podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  • udzielanie wsparcia wychowawcom i nauczycielom w rozwiązywaniu bieżących spraw i problemów,
  • wspieranie rodziców uczniów: spotkania i szkolenia, porady i konsultacje, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dziecka.