Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Kadra

     DYREKTOR SZKOŁY         
Jacek Jóźwiak
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Nina Kowalczyk  
Agnieszka Woźniak Monika Moskwa
JĘZYK POLSKI MATEMATYKA
Wioletta Duralska Sylwester Kołsut
Iwona Zielonka-Pyzara Jacek Olszowiec
Zofia Stępień Jolanta Sieroń
  Marta Masełek
JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI
Anna Szczerbińska Renata Szymańska
Anita Kaczówka-Węgrzyn Edyta Suwała 
HISTORIA WIEDZA
O SPOŁECZEŃSTWIE
Jadwiga Kwiecień Wioletta Duralska
Magdalena Babula Jadwiga Kwiecień
Elżbieta  Paja  
BIOLOGIA FIZYKA
Marzanna Rusinowska Jacek Olszowiec
GEOGRAFIA CHEMIA
Ewa Marczewska Joanna Bilska
Jacek Chodurek   
MUZYKA PLASTYKA
Roman Danielewicz Henryka Lech
RELIGIA INFORMATYKA
ks. Bogdan Pacyniak Marzanna Rusinowska
Agnieszka Piątek Sylwester Kołsut
PRZYRODA WYCHOWANIE FIZYCZNE
Renata Szary Jacek Jóźwiak
DORADZTWO ZAWODOWE Jacek Chodurek
Monika Moskwa Piotr Karwacki
WYCHOWANIE do ŻYCIA w RODZINIE EDUKACJA dla BEZPIECZEŃSTWA
Jadwiga Kwiecień Wanda Węgrzycka 
TECHNIKA BIBLIOTEKA
Wanda Węgrzycka Jadwiga Kwiecień
Sylwester Kołsut Iwona Zielonka-Pyzara 
 PEDAGOG PSYCHOLOG
Ewa Falkiewicz Anna Jaskot
ŚWIETLICA
Renata Żabicka Agnieszka Piątek
Roman Danielewicz  
LOGOPEDA  
Aneta Pacuła