Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Kadra

     DYREKTOR SZKOŁY         
Jacek Jóźwiak
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Agnieszka Woźniak Monika Moskwa
JĘZYK POLSKI MATEMATYKA
Bożenna Nitka Sylwester Kołsut
Wioletta Duralska Jacek Olszowiec
Zofia Stępień Jolanta Sieroń
Urszula Marecka Marta Masełek
Iwona Zielonka-Pyzara  
   
JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI
Anna Szczerbińska Renata Szymańska
Anna Żytkowska-Prus Edyta Suwała 
Anita Kaczówka-Węgrzyn  
HISTORIA WIEDZA
O SPOŁECZEŃSTWIE
Elżbieta  Paja Wioletta Duralska
Jadwiga Kwiecień Jadwiga Kwiecień
Urszula Marecka  
BIOLOGIA FIZYKA
Marzanna Rusinowska Jacek Olszowiec
Patrycja Stanik-Mosiołek Justyna Jagiełło
Jadwiga Kwiecień  
GEOGRAFIA CHEMIA
Ewa Marczewska Anna Kucharska
Jacek Chodurek  Patrycja Stanik-Mosiołek
MUZYKA PLASTYKA
Małgorzata Danielewicz Anna Żytkowska-Prus
RELIGIA INFORMATYKA
ks. Bogdan Pacyniak Marzanna Rusinowska
Agnieszka Piątek Joanna Bilska
ks. Wojciech Kuropieska  Sylwester Kołsut
PRZYRODA WYCHOWANIE FIZYCZNE
Renata Szary Jacek Jóźwiak
DORADZTWO ZAWODOWE Jacek Chodurek
Monika Moskwa Piotr Karwacki
WYCHOWANIE do ŻYCIA w RODZINIE Sebastian Jeziorny
Jadwiga Kwiecień  
TECHNIKA EDUKACJA dla BEZPIECZEŃSTWA
Wanda Węgrzycka Wanda Węgrzycka
Marzanna Rusinowska  
 PEDAGOG PSYCHOLOG
Ewa Falkiewicz Anna Jaskot
ŚWIETLICA BIBLIOTEKA
Renata Żabicka Grażyna Zdyb