Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Nasi Prymusi

Wyniki klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2017/2018 

 

NAZWISKO I IMIĘ                    KLASA             ŚREDNIA OCEN
                                          GIMNAZJUM
Łucja Nogaj IIE 5,13
Julia Bogacz IID 5,07
Konrad Kołsut IID 5,07
Wiktoria Chruślak IIIF 5,07
Kinga Kutkowska IIID 5,07
Maciej Pluskwa IIIE 4,93
Wojciech Sadowski IIIE 4,87
Dominika Mazur IIA 4,80
Filip Smorongiewicz IIB 4,80
Agata Kucharska IIIB 4,80
                                   SZKOŁA PODSTAWOWA
Mateusz Błędowski IV 5,18
Alicja Makowska IV 5,18
Aleksandra Marzec IV 5,09
Julia Kozicka  IV 4,91
Oliwia Maciejewska  IV  4,82