Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Nasi Prymusi

 Wyniki klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2018/2019 

 

NAZWISKO I IMIĘ                    KLASA             ŚREDNIA OCEN
                                          GIMNAZJUM
Julia Bogacz IIID 5,40
Łucja Nogaj IIIE 5,20
Konrad Kołsut IIID 5,13
Gabriela Fryszkowska IIIE 4,93
Ola Seweryn IIID 4,87
Zuzanna Kicior IIIE 4,87
Filip Smorongiewicz IIIB 4,80
Magdalena Kaczor IIID 4,80
Izabela Makowska IIID 4,80
                                   SZKOŁA PODSTAWOWA
Mateusz Błędowski V 5,33
Alicja Makowska V 5,08
Piotr Kicior VII 5,00
Jakub Kowalczyk IV 4,82
Magdalena Woźniak IV  4,82
Oliwia Maciejewska V 4,75