Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Nasi Prymusi

Wyniki klasyfikacji rocznej  2017/2018 

 1. Dominika Mazur kl. IIA gimnazjum – 4,80
 2. Filip Smorongiewicz kl. IIB gimnazjum – 4,93
 3. Weronika Banaszkiewicz kl. IIB gimnazjum – 5,00
 4. Konrad Kołsut kl. IID gimnazjum – 5,13
 5. Julia Bogacz kl. IID gimnazjum – 5,33
 6. Ola Seweryn kl. IID gimnazjum – 4,80
 7. Łucja Nogaj kl. IIE gimnazjum – 5,27
 8. Joanna Chruślak kl. IIE gimnazjum – 4,93
 9. Klaudia Chobot kl. IIIA gimnazjum – 5,06
 10. Weronika Nogaj kl. IIIA gimnazjum – 4,83
 11. Agata Kucharska kl. IIIB gimnazjum – 5,11
 12. Łukasz Dudek kl. IIIB gimnazjum – 5,17
 13. Karolina Glibowska kl. IIIB gimnazjum – 5,00
 14. Magdalena Piasecka kl. IIIB gimnazjum – 4,78
 15. Natalia Wolska kl. IIIC gimnazjum – 4,76
 16. Klaudia Markiewicz kl. IIIC gimnazjum – 4,78
 17. Karol Faliński kl. IIIC gimnazjum – 4,78
 18. Ewelina Boniecka kl. IIIC gimnazjum – 4,78
 19. Kinga Kutkowska kl. IIID gimnazjum – 5,27
 20. Klaudia Seweryn kl. IIID gimnazjum – 5,20
 21. Klaudia Gutkowska kl. IIID gimnazjum – 5,00
 22. Karolina Piasecka kl. IIID gimnazjum – 4,80
 23. Maciej Pluskwa kl.IIIE gimnazjum – 4,93
 24. Wojciech Sadowski kl. IIIE gimnazjum – 5,47
 25. Maciej Pluskwa kl. IIIE gimnazjum – 5,33
 26. Patrycja Kaźmierczak kl. IIIE gimnazjum – 5,20
 27. Maja Ziętek kl. IIIE gimnazjum – 5,00
 28. Wiktoria Chruślak kl. IIIF gimnazjum – 5,33
 29. Julia Szczęsna kl. IIIF gimnazjum – 5,27
 30. Natalia Łakomiec kl. IIIF gimnazjum – 5,00
 31. Laura Morton kl. IIIF gimnazjum – 4,80
 32. Anna Konwa kl. IIIF gimnazjum – 4,93
 33. Weronika Chruślak kl. VII PSP – 4,93
 34. Mateusz Błędowski kl. IV PSP – 5,36
 35. Alicja Makowska kl. IV PSP – 5,36
 36. Aleksandra Marzec kl. IV PSP – 4,91
 37. Julia Kozicka kl. IV PSP – 4,82
 38. Oliwia Maciejewska kl. IV PSP – 5,09
 39. Hubert Janicki kl. IV PSP – 4,82

 

 

Wyniki klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2017/2018 

 

NAZWISKO I IMIĘ                    KLASA             ŚREDNIA OCEN
                                          GIMNAZJUM
Łucja Nogaj IIE 5,13
Julia Bogacz IID 5,07
Konrad Kołsut IID 5,07
Wiktoria Chruślak IIIF 5,07
Kinga Kutkowska IIID 5,07
Maciej Pluskwa IIIE 4,93
Wojciech Sadowski IIIE 4,87
Dominika Mazur IIA 4,80
Filip Smorongiewicz IIB 4,80
Agata Kucharska IIIB 4,80
                                   SZKOŁA PODSTAWOWA
Mateusz Błędowski IV 5,18
Alicja Makowska IV 5,18
Aleksandra Marzec IV 5,09
Julia Kozicka  IV 4,91
Oliwia Maciejewska  IV  4,82