Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Terminarz zebrań z rodzicami

Terminarz zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

 

I SEMESTR
4, 5 września zebrania
14, 15 listopada  zebrania
 3 stycznia Dzień Otwarty dla Rodziców
 21 stycznia klasyfikacja śródroczna
 23, 24 stycznia zebrania
II SEMESTR
3, 4 kwietnia zebrania
22, 23 maja  zebrania
23 maja Dzień Otwarty dla Rodziców
14 czerwca  klasyfikacja roczna