Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Terminarz zebrań z rodzicami

Terminarz zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

 

I SEMESTR
5 września zebrania
15, 16 listopada  zebrania
 7 grudnia Dzień Otwarty dla Rodziców
 8 stycznia klasyfikacja śródroczna
 10, 11 stycznia zebrania
II SEMESTR
14, 15 marca  zebrania
16, 17 maja  zebrania
5 czerwca Dzień Otwarty dla Rodziców
18 czerwca  klasyfikacja roczna