Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Regulaminy

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele absolwenci, rodzice oraz mieszkańcy Parznic.
 2. W bibliotece można korzystać z wypożyczalni, kącika czytelniczego oraz stanowisk komputerowych(Internet).
 3. Czytelnicy mają bezpośredni dostęp do działu literatury beletrystycznej natomiast o podanie innych książek z księgozbioru głównego jak i metodycznego oraz zbiorów audiowizualnych zwracają się do dyżurnego bibliotekarza.
 4. Wszelkie torby i teczki uczniowie pozostawiają w wyznaczonym przez bibliotekarza miejscu.
 5. Korzystający ze zbiorów biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 6. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki oraz lekturę na okres dwóch tygodni
 7. Uczniowie przygotowujący się do konkursów oraz członkowie aktywu bibliotecznego mają prawo wypożyczyć jednorazowo większą ilość książek.
 8. Nauczyciele mogą wypożyczać pięć książek na okres jednego miesiąca.
 9. Po upływie terminu zwrotu czytelnik zobowiązany jest oddać książkę lub ją prolongować.
 10. Czytelnik może prosić bibliotekarz o zarezerwowanie mu potrzebnych materiałów.
 11. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
 12. Czytelnicy opuszczający szkołę ( pracownicy szkoły, uczniowie ) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot wypożyczonych materiałów.
 13. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania produktów spożywczych.
 
 
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
 1. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych (poszukiwanie materiałów w multimediach, programów edukacyjnych, wykonywanie prac własnych, tworzenie dokumentów Samorządu Uczniowskiego i innych organizacji działających w szkole).
 2. Jednorazowo czas pracy na stanowisku komputerowym nie może przekraczać 1 godziny.
 3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów, zabrania się instalowania innych programów , dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu i ustawieniach systemowych.
 4. Użytkownicy komputera zobowiązani są do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem tzn.tylko w celach edukacyjnych. Nie można wykorzystywać komputera do gier, zabaw i wysyłania SMSów.
 5. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi urządzenia i programów. Bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wybranego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu potrzebnych materiałów. Bibliotekarz może udzielić użytkownikowi pomocy jeśli aktualnie dysponuje wolnym czasem.
 6. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.
 7. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni , wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 8. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 9. Nie stosowanie się do punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowisk komputerowych i sprzętu powielającego na okres wskazany przez bibliotekarza (najczęściej do końca roku).