Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Zbiory

Biblioteka oferuje swoim czytelnikom bogaty wybór lektur szkolnych, beletrystyki dla uczniów i nauczycieli, wydawnictw informacyjnych, filmów i nagrań muzycznych oraz innych dokumentów przydatnych uczniom, nauczycielom i rodzicom.
Obecnie zbiory liczą 5320 woluminów (stan z XII 2012 r.).
Nasza biblioteka jest skomputeryzowana, do skatalogowania zbiorów używany jest program MOL2000 + firmy VULCAN.

 

KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY

Zbiory biblioteki gimnazjalnej ułożone są zgodnie z podziałem UKD (Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej).

 

0 – DZIAŁ OGÓLNY

Księgozbiór podręczny – encyklopedie, słowniki, wydawnictwa informacyjne o zakresie ogólnym, podstawy wiedzy i nauki, cywilizacja, kultura, bibliotekoznawstwo.

 

1 – FILOZOFIA | PSYCHOLOGIA

Historia filozofii, poszczególni filozofowie, psychologia, logika, etyka, moralność.

 

2 – RELIGIA | TEOLOGIA | RELIGIOZNAWSTWO

Pismo Święte, Biblia, religia chrześcijańska, religie niechrześcijańskie (islam,judaizm) Mitologia Greków i Rzymian.

 

3 – NAUKI SPOŁECZNE | PRAWO | ADMINISTRACJA

Zagadnienia społeczne, demografia, socjologia, polityka, mniejszości narodowe, terroryzm, polityka światowa, partie polityczne, organizacje i ruchy młodzieżowe, praca, gospodarka, ekonomia, administracja, wojskowość.

 

4 – MATEMATYKA | NAUKI PRZYRODNICZE

Matematyka, astronomia, badania kosmosu, geodezja, fizyka, chemia, biologia, ekologia, genetyka, botanika, zoologia, miejsce człowieka w przyrodzie.

 

5 – NAUKI STOSOWANE | MEDYCYNA | NAUKI TECHNICZNE | ROLNICTWO

Medycyna, anatomia, zwalczanie alkoholizmu, narkomania, weterynaria, elektronika, transport, samochody, leśnictwo, rolnictwo, uprawa warzyw i roślin ozdobnych.

 

6 – SZTUKA | ROZRYWKA | SPORT

Architektura, rzeźba, rysunek, malarstwo, grafika, fotografia, film, teatr, gry, zabawy, sport.

 

7 – JĘZYKOZNAWSTWO | NAUKA O LITERATURZE | LITERATURA PIĘKNA

Filologia, nauka o literaturze, poezja, dramat, powieści, opowiadania, antologie, komiksy, literatura dla dzieci i młodzieży.

 

8 – ARCHEOLOGIA | PREHISTORIA | GEOGRAFIA | BIOGRAFIE | HISTORIA

Archeologia, opisy krajów, podróże, przewodniki, biografie, historia świat i Europy, historia Polski.

 

 

KSIĘGOZBIÓR O PATRONIE

„Biblioteka jest instytucją, która samym swym istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego”.

Jan Paweł II, 11.06.1999 r., Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka

 

KSIĘGOZBIÓR REGIONALNY

W skład księgozbioru regionalnego wchodzą głownie książki i broszury związane z tematyką regionu. Są to przede wszystkim albumy, przewodniki, monografie, tomiki poezji, biografie, wspomnienia, baśnie i legendy, informatory, foldery, mapy turystyczne.

Księgozbiór ten zawiera także niepublikowane dokumenty najczęściej sporządzane przez nauczycieli i uczniów gimnazjum dotyczące Kowali, Gminny Kowala, Radomia i Powiatu Radomskiego.

W tym księgozbiorze znajdują się też następujące pozycje:

- NIHIL NOVI. Z dorobku sejmu radomskiego 1505 roku Encyklopedia Radomia  Powiat Radomski.
– Od średniowiecz do współczesności 
– Radomskie Wędrówki Regionalne 
– Patroni Radomskich Ulic 
– Znani i nieznani ziemi radomskiej 
– Kobiety w historii Radomia.  Rok 1918.
– Wspomnienia (M. Walewska) 
– W cieniu ustawy o reformie rolnej (wspomnienia z lat 1944-45) 
– Piątkowski S. – Kowala 
– Gierała Z. – Baśnie i legendy ziemi radomskiej, Baśnie i legendy ziemi świętokrzyskiej

 

CZASOPISMA

Auto Świat | Cogito | Newsweek |  Poradnik Domowy | Psychologia w Szkole | Victor gimnazjalista |  Wiedza i życie | Wychowawca