Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Klasa 3F

Wychowawca: Anita Kaczówka – Węgrzyn

 

Godz. zajęć

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.7.45-8.30

j. polski

j. angielski

edb

biologia

matematyka

2.8.40-9.25

biologia

matematyka

geografia

matematyka

j. niemiecki

3.9.35-10.20

geografia

w-f

matematyka

fizyka

religia

4.10.30-11.15

chemia

j. polski

j. angielski

chemia

w-f

5.11.35-12.20

religia

z.artystyczne

j. polski

historia

gddw

6.12.30-13.15

w-f

historia

j. niemiecki

w-f

j. angielski

7.13.25-14.10

wos

j. polski

wdż

technika

——–

8.14.15-15.00

———-

 ———-

  ———-

———-

——–