Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Klasa 3F

Wychowawca: Urszula Marecka

 

Godz. zajęć

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.7.45-8.30

j. niemiecki

j. polski

matematyka

chemia

w-f

2.8.40-9.25

matematyka

historia

j. niemiecki

matematyka

w-f

3.9.35-10.20

chemia

matematyka

fizyka

historia

j. angielski

4.10.30-11.15

religia

w-f

j. polski

w-f

geografia

5.11.35-12.20

j. angielski

geografia

biologia

biologia

religia

6.12.30-13.15

j. polski

edb

j. angielski

d. zawodowe

z. techniczne

7.13.25-14.10

gddw

z. artystyczne

wos

j. polski

——–

8.14.15-15.00

———-

 ———-

  ———-

———-

——–