Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Rok szkolny 2015/2016

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

W październiku odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej. Najlepszą znajomością tematu wykazały się następujące osoby:
Wesołowska Marta 3f, Glegoła Lena 3f, Dąbrowska Maria 3e, Kurkiewicz Sandra 3d, Dworakowska Klaudia 3b, Mędrek Aleksandra 3d, Mazur Natalia 3d, Katus Patrycja 3f.
Uczennice otrzymały nagrody w postaci kalendarzy tematycznych. Konkurs przygotowały i przeprowadziły panie: E. Paja, W. Duralska, A. Rozwadowska.

 

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI W JĘZYKU OBCYM

Dnia 27 listopada 2015 roku odbył się  kolejny Szkolny Konkurs Recytatorski w Języku Obcym, w którym wzięło DSC_1466udział 11 uczestników. Uczniowie zaprezentowali wybrane przez siebie utwory w języku angielskim. Komisja w składzie: p. Anna Szczerbińska, p. Anita Kaczówka-Węgrzyn, p. Monika Moskwa  wysłuchała wierszy o różnej tematyce.
Najlepszymi okazały się:
I miejsce – Klaudia Dworakowska uczennica kl. 3b
II miejsce – Ilona Głuch uczennica kl. 2b
III miejsce – Aleksandra Mędrek uczennica kl. 3d
Wyróżnienie – Julia Ukleja uczennica kl.2a

 

 EDUKACJA GLOBALNA

Dnia 19 listopada 2015r. odbyło się podsumowanie zmagań konkursowych dotyczących EDUKACJI GLOBALNEJ dla uczniów szkół gimnazjalnych. Organizatorem konkursu byli nauczyciele Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu, którzy za cel nadrzędny przyjęli motywowanie uczniów do rozwijania i zdobywania wiedzy dotyizpczącej edukacji globalnej, a także rozwijania kompetencji osobistych. 16 listopada br. grupa uczniów z klasy 2e pod kierunkiem wychowawcy podjęła trud rozwiązania zadań konkursowych – rozwiązania testu z pytaniami wielokrotnego wyboru oraz napisania pracy stylistycznej na temat: Uchodźcy – błogosławieństwo czy przekleństwo?. Najlepsza w zmaganiach konkursowych okazała się Kinga Opala. Organizatorzy podczas podsumowania imprezy podziękowali za udział w konkursie i zaprosili naszych gimnazjalistów do udziału w II edycji konkursu, który, jak zapowiedzieli, ma odbywać się co roku w listopadzie.

 

XII Prezentacje Recytatorskie „POETAE NASCUNTUR, ORATORES FIUNT”

Dnia 24 listopada 2015 roku odbył się konkurs recytatorski poświęcony Stanisławowi Barańczakowi -polskiemu poecie, krytykowi literackiemu, tłumaczowi poezji, jednemu z najważniejszych twórców Nowej Fali, zmarłemu 26 grudnia 2014 roku. Konkurs adresowany był do młodzieży gimnazjalnej i ponadgiwzpimnazjalnej, i przebiegał w dwóch formach scenicznych: w recytacji oraz poezji śpiewanej. Repertuar obejmował wykonanie jednego utworu autorstwa poety, zaś czas prezentacji nie mógł przekraczać sześciu minut. W radomskim Domu Kultury „Idalin” spotkało się ponad 60 uczestników, którzy podczas trwania zmagań konkursowych zaprezentowali ciekawe, lecz trudne w interpretacji utwory Barańczaka. Nasze gimnazjum reprezentowały dwie uczennice: Wiktoria Jarecka kl. 2e oraz Weronika Podsiadła kl. 3f.

Wiktoria, prezentując wiersz Stanisława Barańczaka „Co będzie świadectwem”, zdobyła II miejsce w kategorii szkoły gimnazjalne. Sukces jest tym większy, iż w jury konkursu zasiadali aktorzy m.in. pan Maciej Robakiewicz – aktor teatru Studio Buffo w Warszawie. Na zakończenie imprezy uczniowie wraz z opiekunami mogli uczestniczyć w Warsztatach Mówienia Scenicznego.

 

MIKOŁAJKOWE ZMAGANIA Z ORTOGRAFIĄ

W piątek 4 grudnia nasi uczniowie: Luiza Maj IId, Jolanta Szymczyk IId, Izabela Wesołowska Ie, Maciej Pluskwa Ie wzięli udział w Międzypowiatowym Konkursie ortografiaOrtograficznym „O Złote Pióro”. Konkurs zorganizował Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży, a został przeprowadzony w Publicznym Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku. Gimnazjaliści pisali  trudne dyktando pt. „Jak rozhasana hałastra harcerzy chimerycznie zmitrężyła czas”. Do konkursu uczniowie przygotowywali się pod opieką p. W. Duralskiej i p. A. Rozwadowskiej.

 

IV SZKOLNY KONKURS O TYTUŁ „MISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ”

IMG_20151124_123118W I semestrze odbył się konkurs ortograficzny przeznaczony dla wszystkich uczniów naszego gimnazjum. Wzięło w nim udział 35 gimnazjalistów; 15 dostało się do II etapu. Po zmaganiach z dyktandem został wyłoniony  zwycięzca . TYTUŁ „MISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ”, podobnie jak w roku ubiegłym, zdobył Jakub Zawadzki z klasy 3a. Gratulujemy – organizatorzy: W. Duralska, A. Rozwadowska.

 

 

Konkurs pod hasłem: „Dopalaczom mówię NIE – chcę żyć bezpiecznie”

17 grudnia 2015r. rozstrzygnięto konkurs dotyczący problematyki dopalaczy, organizowany wspólnie przez Komendę Miejską Policji w Radomiu i Starostwo Powiatowe w Radomiu. Konkurs pod hasłem: „Dopalaczom mówię NIE – chcę OLYMPUS DIGITAL CAMERAżyć bezpiecznie” – adresowany był do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu radomskiego. Zadanie konkursowe polegało na wymyśleniu i narysowaniu historii dotyczącej zagadnienia dopalaczy  w formie komiksu. Pierwsze miejsce, w kategorii szkół gimnazjalnych zdobyła Karolina Piasecka, uczennica klasy pierwszej naszej szkoły. Zdobyliśmy również dwa wyróżnienia, dla Alicji Warchoł (kl. I) i Wiktorii Jakubowskiej (kl. III). Laureatkom nagrody wręczyli: starosta Mirosław Ślifirczyk oraz Zastępca komendanta Policji Miejskiej w Radomiu nadkom. Witold Krawczyk. Nasze Gimnazjum zostało również dodatkowo wyróżnione nagrodą specjalną. Z uwagi na aktywny udział w konkursie i efektywną  współpracę ze Starostwem, organizatorzy postanowili ufundować nam nagrodę rzeczową, którą w imieniu dyrekcji odebrała p. Anna Żytkowska-Prus, opiekunka uczennic i nauczycielka sztuki w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Parznicach.

 

„Biblia i ja”

25 lutego 2016r. odbył się finał konkursu „Biblia i ja” zorganizowany przez Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana 1 (2)Kochanowskiego w Radomiu. Motywem przewodnim były słowa zaczerpnięte z Listu św. Pawła do Koryntian: ”Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał…”. Zmagania odbywały się w trzech kategoriach: recytatorskiej, plastycznej i multimedialnej. W każdej z nich nasze uczennice brały udział i odniosły sukcesy:
plastyczna: I miejsce – Julia Stanisławczyk kl.2E
multimedialna: III miejsce- Natalia Krajewska i Zuzanna Sikorska z kl. 2E
recytatorska: wyróżnienie – Wiktoria Jarecka kl. 2E.
Do konkursu uczennice przygotowywały się pod opieką katechetki p. B. Madyś.

 

III Szkolny Konkurs Przyrodniczy 

 W dniu 29 lutego 2016r. odbyła się trzecia edycja Szkolnego Konkursu Przyrodniczego. Konkurs obejmował zagadnienia z biologii i geografii na poziomie gimnazjalnym. Jego organizatorkami były: p. E Marczewska, p. M. WP_20160229_001Rusinowska Jadwiga Kwiecień i p. P. Mosiołek-Stanik.
Część biologiczna:
I miejsce – Marta Wróbel kl. 2C
II miejsce – Zuzanna Sikorska kl. 2E
III miejsce – Glibowska Karolina kl. 1B i Nowacka Karolina kl. 2A
wyróżnienia: Dudek Łukasz kl. 1B, Kwiatkowska Magdalena kl. 1D, Owczaek Kamila kl. 2E, Szczęsna Julia kl. 1F, Prokop Aleksandra kl. 2C, Podkowa Dominik kl. 2A.
Część geograficzna:
Klasy I: I miejsce – Maciej Pluskwa kl. IE, II miejsce – Julia Szczęsna kl. IF
Klasy II: I miejsce – Podkowa Dominik kl. IIA, II miejsce – Jakub Boniecki kl. IIB

 

VIII SZKOLNY KONKURS „CZYTAM”

,,Kto czyta – żyje wielokrotnie.
Kto zaś z książkami obcować nie chce,
Na jeden żywot jest skazany.’’    
                                                 J. 
Czechowicz

dscf79498 marca 2016r. odbył się Szkolny Konkurs ,,Czytam” dotyczący znajomości lektur obowiązujących w gimnazjum (kl.1-3). Wzięło w nim udział 36 gimnazjalistów. 
Najlepszą znajomością literatury wykazali się uczniowie:
I miejsce – Paulina Maj kl. 3e
II miejsce – Wiktoria Mazur kl. 3a
III miejsce – Maria Dąbrowska kl. 3e.
Na wyróżnienie zasłużyli: Patrycja Chrząszcz kl. 3e, Antoni Ruszkowski kl. 3b, Sebastian Bulski kl. 3d.
Gratulujemy! Organizatorki: p. W. Duralska i  p. G. Zdyb.

 

VI Międzygimnazjalny Konkurs Teatralny

16 marca 2016 roku uczniowie klasy 2e reprezentowali gimnazjum w VI Międzygimnazjalnym Konkursie Teatralnym zorganizowanym przez Publiczne Gimnazjum Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu. W tym mroku konkurs odbył się pod hasłem Z profilaktyką na TY…, zaś przegląd teatrów miał miejsce na scenie kameralnej Teatru Powszechnego w Radomiu. Gala finałowa odbyła się w poniedziałek 21 marca br. w murach gimnazjum, podczas której odbyło się oficjalne podsumowanie zmagań konkursowych oraz wręczenie nagród dla zwycięzców.  Nasze gimnazjum znalazło się w gronie 10 finalistów. Przedstawienie – Dopalaczom mówimy stop!  zaprezentowane przez uczniów klasy 2e, pod opieką p. Iwony Zielonki-Pyzary, cieszyło się dużym zainteresowaniem publiczności i zostało dobrze ocenione przez doświadczone grono odbiorców.

 

 Konkursu pod hasłem ” Miłosierny jak…”

 Dnia 15 kwietnia br. w muszli koncertowej w Parku Kościuszki w Radomiu odbył się finał diecezjalnego Konkursu pod hasłem ” Miłosierny jak…”, który zorganizowany został przez katedralny oddział Akcji Katolickiej. Spośród ponad 60 prac (opowiadania, wiersze, prace plastyczne) wyłonieni zostali zwycięzcy w różnych kategoriach wiekowych. Ze wszystkich gimnazjów byliśmy najlepsi! Brawa dla uczniów naszej szkoły i ich opiekunów: p. Barbary Madyś i p. Zofii Stępień.
 A oto nagrodzeni uczniowie naszej szkoły:
- w kategorii poezji: I miejsce – Sandra Kurkiewicz kl. III d
- w kategorii prozy: I miejsce – Maria Dąbrowska kl. III e
- w kategorii plastyki: I miejsce – Julia Stanisławczyk kl. II e.
Patronat honorowy nad konkursem objął ks.Bp Ordynariusz Henryk Tomasik, a medialny Radio Plus Radom.
 

XVII TURNIEJ WIEDZY O POWIECIE RADOMSKIM

15 k100_6198wietnia drużyna naszego gimnazjum w składzie: Klaudia Dworakowska 3b, Paulina Maj 3e, Bartłomiej Matuszczak 3b zdobyła I miejsce w finale XVII Turnieju Wiedzy o Powiecie Radomskim.  Nasi reprezentanci rywalizowali z drużynami z: Gozdu, Iłży, Wierzbicy i Zakrzewa. Pierwsza scenka konkursowa polegała na inscenizacji promującej swoją gminę. Nasi uczniowie, przedstawiając walory Gminy Kowala, sparafrazowali fragment utworu  Adama Mickiewicza pt.”Pan Tadeusz”. Poprzez wspaniałą grę aktorską oraz oryginalne ujęcie tematu poparte ilustracjami przenieśli słuchaczy ,,do tych pól malowanych zbożem rozmaitem…”. Druga inscenizacja  to rozprawa sądowa dotycząca walki z nałogami w związku z licznymi akcjami podejmowanymi w tej kwestii przez powiat. Zadaniem niespodzianką były pytania związane z funkcją i personaliami osób pełniących kierownicze stanowiska w powiecie. Nasi uczniowie wraz z opiekunami: p. Elżbietą Pają i p. Wiolettą Duralską  wykazali się największą pomysłowością i zdobyli sympatię jury, a tym samym zwycięstwo. Atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Powiat Radomski wręczali laureatom: p. Renata Mazur – Sekretarz Powiatu, p. Marek Oleszczuk – Rzecznik Prasowy Starostwa, p. Włodzimierz Bojarski – Zastępca Naczelnika Wydziału Promocji, p. Marek Łuszczek – Wiceburmistrz Iłży oraz p. Józef Skrobisz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłży. Organizatorem imprezy był Iłżecki Dom Kultury przy udziale Publicznego Gimnazjum Gminnego w Iłży pod patronatem Starostwa Powiatowego w Radomiu.

 

Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II

IMG_20160428_10003028 kwietnia odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II. Gimnazjaliści zaprezentowali wybrane przez siebie utwory Karola Wojtyły / Jana Pawła II. W zmaganiach deklamacyjnych wzięło udział 17 uczniów. Głównym celem konkursu było popularyzowanie dorobku poetyckiego  Patrona naszego gimnazjum.
Najlepsi okazali się:
I miejsce – Dawid Owczarek kl. IId
II miejsce – Wiktoria Kisio kl. IIIa
III miejsce – Wiktoria Jarecka kl. IIe.
Wyróżnienia otrzymali: Alicja Soroczyńska kl. Ib,  Weronika Dziurzyńska kl. IId, Piotr Gałczyński kl. IIIa, Kacper Tomczak kl. Ie.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w zmaganiach międzygimnazjalnych 24 maja 2016r. Organizatorkami konkursu były panie: W. Duralska, A. Rozwadowska, G. Zdyb.

 

II Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy

12 maja 2016r. uczniowie  naszego gimnazjum kolejny raz wzięli udział w II Międzygimnazjalnym Konkursie DSC05010Matematyczno – Przyrodniczym  organizowanym przez Publiczne Gimnazjum w Rudzie Wielkiej.  Tym razem tematem przewodnim całego konkursu była „CYTRYNA”. Nasza drużyna w składzie: Patrycja Katus (IIIF), Klaudia Dworakowska(IIIB), Marta Pluskwa(IIE) oraz Maciej Pluskwa(IE) musiała wykazać się wiedzą z takich przedmiotów jak: fizyka, matematyka, biologia, chemia, geografia czy informatyka.  Dodatkowo organizatorzy sprawdzali umiejętności logicznego myślenia oraz poczucie humoru.  Reprezentantom naszej szkoły kibicowali uczniowie klasy ID.
W dobry nastrój wprowadzał nas  kabaret BIS składający się z uczniów gimnazjum w Rudzie Wielkiej.
Po zaciętej walce i wyrównanej  dogrywce nasza drużyna zajęła II miejsce i otrzymała pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

  

Dyktando z języka angielskiego

20160505_08093705. 05. 2016r. po raz szósty odbyło się dyktando w języku angielskim. 19 uczniów z klas 2 i 3 pod okiem p. A. Szczerbińskiej oraz p. A. Kaczówki- Węgrzyn przystąpiło do ” Great Dictation”. Najlepsi okazali się Maria Dąbrowska – I miejsce, Michał Rafalski – II miejsce oraz Aleksandra Mędrek- III miejsce. Wszystkim gratulujemy!

 

 

 II Międzygimnazjalny Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II

24 maja w naszym gimnazjum odbył się II Międzygimnazjalny Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II pod hasłem: ,,Święty Jan Paweł II nie przeminie cały…”. Główny cel spotkania to popularyzacja wspaniałej liryki Patrona naszego gimnazjum Karola Wojtyły, Wielkiego Papieża i Świętego Jana DSCF4941Pawła II w jednej osobie. Ponadto – rozwijanie wśród młodzieży uzdolnień deklamacyjnych, interpretacyjnych i artystycznych.W zmaganiach recytatorskich wzięło udział sześć gimnazjów z:  Wolanowa, Rudy Wielkiej, Wierzbicy, ZSI Radom, nr 3 Radom i z Parznic. Ogółem wystąpiło 16 recytatorów, których oceniała komisja w składzie: p. Bożenna Nitka – wicedyrektor PG Parznice (przewodnicząca jury), p. Jolanta Stanik – dyrektor GBP w Kowali, p. Irena Falkiewicz – dyrektor PSP w Mazowszanach, p. Karolina Woźniak – bibliotekarka GBP w Parznicach i p. Grażyna Zdyb – bibliotekarka PG w Parznicach. Uczniowie w scenografii kawiarenki pięknie zaprezentowali wiersze naszego Patrona Jana Pawła II.
Zwycięzcy:
I miejsce –Sebastian Ogar PG w Rudzie Wielkiej
II miejsce – Kacper Jabłonka PG w Wolanowie
III miejsce –Weronika Dziurzyńska PG w Parznicach.
Wyróżnienia otrzymali:
Małgorzata Haruba – ZSI Radom
Julia Kiełek – PG Wierzbica
Magdalena Warchoł – PG nr 3 Radom
Dorota Woźniak – PG Ruda Wielka.
Dyrektor naszego gimnazjum p. Jacek Jóźwiak zwycięzcom i wyróżnionym wręczył dyplomy i nagrody; wszyscy otrzymali pamiątkowe upominki. Organizatorki konkursu: p. Wioletta Duralska, p. Agnieszka Rozwadowska, p. Grażyna Zdyb zadbały również o słodki poczęstunek. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zapraszamy za rok. 
Organizatorki dziękują panu dyrektorowi za umożliwienie przeprowadzenia konkursu, za zakupienie nagród i wsparcie finansowe.

 

 Jan Paweł II ,,Pasterz i Ojciec”

IMG_20160513_115548W Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu odbył się XII Przegląd Twórczości Młodzieżowej pt. ,,Pasterz i Ojciec” pod patronatem Jego Ekscelencji księdza biskupa Henryka Tomasika. Nasze gimnazjalistki wykazały się inwencją twórczą w kategorii plastycznej, wykonały plakaty na temat: ,,Moja młodość – chrześcijańskie ideały” i uplasowały się następująco: Maja Ziętek kl. Ie – I miejsce, Izabela Wesołowska kl. Ie – III miejsce. Uczennice przygotowały prace  pod opieką p. W. Duralskiej.  Jolanta Szymczyk kl. IId, Dawid Owczarek kl. IId i Wojciech Sadowski kl. Ie promowali naszą szkołę poprzez piękną recytację wierszy Karola Wojtyły i o Janie Pawle II oraz poprzez znajomość szczegółów związanych z pobytem w Ojczyźnie w 1983r. w kategorii wiedzy o Papieżu pt. ,,Przyjazd Pocieszyciela”. Niecodzienną atrakcją był wywiad, który z naszymi uczniami przeprowadził dziennikarz radia Plus. Do konkursu gimnazjalistów przygotowywały panie: A. Rozwadowska i W. Duralska.

 

Szkolny Konkurs Mitologiczny

24 maja odbył się Szkolny Konkurs Mitologiczny. Wzięło w nim udział 22 uczniów z różnych klas. Gimnazjaliści wykazali się bardzo dobrą znajomością mitologii greckiej. Najwyższe wyniki uzyskali:
I miejsce – Paulina Maj kl. IIIE
II miejsce – Marta Wróbel kl. IIC
III miejsce – Emilia Kowalska kl. IA
Wyróżnienia otrzymali:
Sebastian Bulski kl. IIID i Joanna Piskorz kl. IIC.
Organizatorki konkursu: p. U. Marecka, p. E. Paja, p. Z. Stępień gratulują sukcesów.

 

Międzygimnazjalny Konkurs Recytatorski w Języku Obcym 

Aleksandra Mędrek – II miejsce, Emilia Kowalska – wyróżnienie.
image (1)Uczniowie: Klaudia Dworakowska, Aleksandra Mędrek, Ilona Głuch, Emilia Kowalska i Bartłomiej Matuszczak reprezentowali naszą szkołę w Międzygimnazjalnym Konkursie Recytatorskim w Języku Obcym organizowanym przez PG w Rudzie Wielkiej, który odbył się 2 czerwca 2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wierzbicy. Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowania poezją w języku obcym, uwrażliwienie na piękno literatury obcojęzycznej, kształcenie umiejętności poprawnej interpretacji tekstu literackiego, intonacji, fonetyki oraz rozwijanie uzdolnień twórczych. Uczniowie przygotowani przez p. A. Kaczówkę-Węgrzyn, A. Szczerbińską i E. Suwałę wygłosili utwory w j. angielskim i niemieckim.