Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych

Szkolne Koło PTSM


 O NAS…


 

Nasza przygoda turystyczna sięga początków istnienia gimnazjum w Parznicach. Od pierwszej chwili działalności Szkolnego Koła PTSM czynnie włączyliśmy się w realizację założeń programowych PTSM ODZIAŁ MAZOWIECKI „ZIEMIA RADOMSKA”.

Towarzystwo podejmuje i rozwija podstawowe cele wyznaczone turystyce szkolnej przede wszystkim pogłębiając wiedzę oraz zaspakajając zainteresowania dotyczące znajomości kraju, narodowej kultury, chlubnych tradycji i współczesnych jej osiągnięć. Ponadto skupia uwagę na rozwijaniu i doskonaleniu sieci schronisk młodzieżowych, uprawianiu i rozwijaniu turystyki wędrownej, organizowaniu różnego rodzaju imprez krajoznawczo – turystycznych, jak zloty, rajdy, konkursy…

Wielokrotnie w ciągu istnienia Szkolnego Koła PTSM w Parznicach uczestniczyliśmy w wielu imprezach turystycznych, zaznaczając swój ślad poprzez czynny udział w różnych konkursach i zawodach. Dzięki tym wędrówkom mogliśmy być w wielu ciekawych miejscach i przekonać się, jak piękny i interesujący jest region radomski. Nasze stopy dotarły do miejsc, które odkryły przed nami swe tajemnice. To piesza wędrówka z opiekunem szkolnego koła oraz organizatorami rajdów pozwoliła nam dostrzec uroki malowniczego Solca nad Wisłą, ciekawą historię Skaryszewa czy Radomia oraz poczuć atmosferę zamku w Szydłowcu.

Działalność szkolnego koła w gimnazjum nie ogranicza się do uczestnictwa w rajdach organizowanych przez innych, my również podejmujemy trud przygotowania i prowadzenia imprez turystycznych. W roku szkolnym 2003/2004 zorganizowaliśmy rajd w ramach obchodów Dnia Europejskiego w szkole. Kolejnym wyzwaniem opiekunów i członków koła była organizacja I Festiwalu Piosenki Turystycznej zorganizowanego w dniu 3 grudnia 2004 roku oraz przygotowanie II i IV Rajdu Europejskiego.

 


 AKTUALNE WYDARZENIA


Rok szkolny 2018/2019

”Wędrówka z Pedagogiem”

W piątek 21.09.2018r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli  w pieszym rajdzie pod hasłem ”Wędrówka z Pedagogiem” na trasie Grabów – Warka. Organizatorem imprezy było  koło PTSM przy Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu. W rajdzie wzięli udział uczniowie z klasy VIII oraz gimnazjaliści z klas III A, III B, III D i III F pod opieką p. Marty Masełek oraz   p. Jadwigi Kwiecień.  Impreza rozpoczęła się o godz. 8.45 na stacji PKP w Grabowie nad Pilicą. Podczas wędrówki uczestnicy mogli podziwiać piękne lasy oraz rozkoszować się wspaniałą pogodą. Na trasie uczniowie rozwiązywali także test wiedzy o PTSM, drogach Polski do niepodległości oraz spostrzegawczości. Po dotarciu na metę zwiedzili  Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce. Tam również czekał na nich słodki poczęstunek oraz kolejna konkurencja – konkurs piosenki turystycznej. Ku zadowoleniu całej grupy okazało się, że nasza koleżanka wywalczyła w nim  II miejsce. Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

Nie straszna nam jesienna aura… - sprawozdanie z rajdu

Po raz drugi w bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły reprezentowali placówkę podczas imprezy turystycznej o zasięgu powiatowym. W piątek, 26  października 2018 roku, odbył się VI Rajd „Z życzliwością w trasie”. Organizatorami pieszej wędrówki byli  przedstawiciele Szkolnego Koła PTSM i Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy, Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych „Ziemia Radomska”, a także Starostwo Powiatowe w Radomiu.  Już po raz szósty uczniowie Szkolnych Kół PTSM spotkali się na jesiennej wędrówce, tym razem trasa rajdu przebiegała przez tereny Puszczy Świętokrzyskiej. Drużyny rozpoczęły pieszą wędrówkę  w  miejscowości Rataje, następnie podążali przez malownicze, pełne refleksji i zadumy tereny rezerwatu przyrody Wykus, który niejednokrotnie stanowił bazę polskich partyzantów, z zakończeniem marszu w murach Klasztoru Cystersów w Wąchocku. Wybór trasy rajdu podyktowany był uczczeniem 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego młodzi turyści mogli oddać hołd poległym w walce o Ojczyznę żołnierzom Zgrupowania Partyzanckiego AK „Ponury” czy zadumać się nad losem powstańców styczniowych, którymi dowodził Marian Langiewicz.  Ponadto mieli okazję poczuć ducha patriotyzmu, podziwiając niezwykłe eksponaty zebrane w Muzeum Ojców Cystersów. Podczas rajdu drużyny wzięły udział w dwóch konkursach zaproponowanych przez organizatorów. W pierwszym z nich należało rozwiązać test ze znajomości trasy i działalności PTSM, a także wykazać się umiejętnością posługiwania się mapą w terenie, zaś drugie zmagania konkursowe polegały na ułożeniu fraszki lub wiersza upamiętniającego odzyskanie niepodległości przez Polskę.

Z dumą informujemy, że nasi uczniowie – przedstawiciele klasy V pod opieką wychowawczyni i opiekunki Szkolnego Koła PTSM – Iwony Zielonki–Pyzary, zdobyli I miejsce w konkursie na najpiękniejszą fraszkę lub wiersz o tematyce patriotycznej oraz II miejsce w teście z wiedzy.

 

 

SPRAWOZDANIE ZE ZLOTU SZKOLNYCH KÓŁ PTSM

W dniu 1 marca 2019r. odbył się XXXII Oddziałowy Zlot Kół PTSM. Koło Turystyczne działające przy naszej szkole reprezentowały uczennice z klasy V: Alicja Makowska oraz Oliwia Maciejewska. Podczas pobytu w Schronisku Młodzieżowym znajdującym się przy ulicy Limanowskiego w Radomiu uczestnicy zlotu mieli możliwość obejrzenia prezentacji pt. „Rodzaje turystyki”. W trakcie szkolenia skupiono się przede wszystkim na zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas organizowania wypraw turystycznych. Udział w spotkaniu zaowocował uzyskaniem przez młodych adeptów turystki uprawnienia Młodzieżowego Organizatora Turystyki. Następnym punktem programu było podsumowanie działalności radomskiego oddziału PTSM w zeszłym roku oraz przedstawienie harmonogramu imprez rozpoczynającego się sezonu turystycznego. Przy tej okazji zaprosiliśmy wszystkich obecnych członków szkolnych kół wraz z opiekunami na XVI Rajd Europejski, który odbędzie się 26 kwietnia 2019r. Na uczestników czekała również niespodzianka w postaci zabawy stworzonej na podstawie gry miejskiej, której celem było poznanie bazy noclegowej schroniska, a także sposobu funkcjonowania placówki. Następnie młodzi turyści wysłuchali prelekcji poświęconej kobietom pochodzącym z Radomia, które zapisały się na kartach historii naszego miasta. Były to między innymi Barbara Rusinowska oraz Maria Kelles – Krauz.  Na zakończenie spotkania na uczestników zlotu czekał poczęstunek, czyli pyszne pierogi. 

 

XVI RAD EUROPEJSKI  

Celem rajdu było ukazanie i promowanie zabytków i pomników przyrody gminy Kowala Stępocina, popularyzację czynnych form wypoczynku oraz działalności Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych wśród uczestników rajdu. Ponadto położono nacisk na kształtowanie nawyków prawidłowego poruszania się po drogach publicznych, umacnianie serdecznych więzi koleżeńskich między turystami oraz mieszkańcami powiatu, a także utrwalanie wiedzy o Unii Europejskiej.

W imprezie uczestniczyło 150 uczniów i opiekunów z 6 szkół oraz ośrodka szkolno-wychowawczego z terenu powiatu radomskiego. Szkoły podstawowe reprezentowali uczniowie z Jedlińska, Kowali, Polan, Sławna, Parznic oraz Wierzbicy; reprezentantem szkół ponadgimnazjalnych były uczennice z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy.

 Trasa rajdu rozpoczynała się w Dąbrówce Warszawskiej (kościół pod wezwanie św. Judy Tadeusza, Golgota, Droga Krzyżowa) i przebiegała przez Bardzice (modrzewiowy drewniany kościół pochodzący z II poł. XVIII wieku), a kończyła się w murach szkoły w Parznicach.

Podczas imprezy przeprowadzono dwa konkursy:

  • wiedzy o Unii Europejskiej, w tym znajomość walorów turystycznych Cypru, historii i działalności Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz gminy Kowala Stępocina. Uczestnicy rajdu musieli wykazać się także zdolnościami plastycznymi, przygotowując plakat reklamujący ciekawe zakątki Cypru. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie, drugą lokatę zajęła reprezentacja z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy, zaś trzecie miejsce zajęli uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy.
  • w konkursie sportowym najlepszą sprawnością fizyczną odznaczyli się, zajmując I miejsce uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowali, drugie miejsce zajęła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie, zaś trzecie miejsce zajęli gospodarze, czyli Publiczna Szkoła Podstawowa z Parznic.

Zwycięskie drużyny otrzymały puchary XVI Rajdu Europejskiego ufundowane przez Wójta Urzędu Gminy w Kowali – Pana Dariusza Bulskiego. Po raz pierwszy rozdano puchary w konkursie sportowym, których sponsorem była Pani Katarzyna Janicka. Wszystkie drużyny odebrały podziękowania i  upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Radomiu, organizatorów oraz Zarząd Mazowieckiego Oddziału PTSM „Ziemia Radomska”.

Imprezę swoją obecnością uświetniła Pani Małgorzata Brola – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy w Kowali. Tak jak w poprzednich latach, tak i w bieżącym roku, członkowie koła i opiekunowie mogli liczyć na pomoc i wsparcie prezes PTSM Oddziału Mazowieckiego „Ziemia Radomska” Panią Justynę Wulkiewicz oraz dyrektora szkoły Pana Jacka Jóźwiaka.

Zdjęcia w zakładce <<Galeria>>

 

XII Pieszy Rajd Spódnicowy – „Śladami Witolda Gombrowicza”

 17 maja 2019r. przedstawiciele szkolnego koła turystycznego, czyli uczniowie z klas V, VIII oraz gimnazjaliści pod opieką p. Marty Masełek i p. J. Kwiecień uczestniczyli w kolejnej turystycznej przygodzie. Po raz XII członkowie Szkolnego Koła Turystycznego działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlińsku zaprosili przedstawicieli SK PTSM z całego powiatu radomskiego. Tegoroczna trasa rajdu przebiegała przez malownicze tereny Gminy Jedlińsk.  Impreza rozpoczęła się o godz. 8.00 przy „Pomniku Raka” w Jedlińsku, następnie uczestnicy mogli zwiedzić Parafialny Kościół. Wędrując przez Piaseczno oraz Marcelów, piechurzy podziwiali otaczającą przyrodę w wiosennej szacie. Na trasie uczniowie rozwiązywali test z wiedzy o PTSM oraz życiu i twórczości Witolda Gombrowicza. Na miejscu czekał na nas poczęstunek i kolejna konkurencja – konkurs na najpiękniejszą spódnicę rajdu. Ku zadowoleniu całej grupy okazało się, że nasza szkoła zajęła II miejsce otrzymując dyplom uznania i nagrody rzeczowe. Pełni szczęścia i nieco zmęczeni wróciliśmy do Parznic.

 

 

Rok szkolny 2017/2018

XXIV Rajd Skórzanych „Wędrówka z Pedagogiem”

W piątek, dnia 22.09.2017 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli  w pieszym rajdzie na trasie Strzyżyna – Augustów – Dobieszy. Był to rajd zorganizowany przez koło PTSM przy Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu pod hasłem ”Wędrówka z Pedagogiem”.  Uczniowie z klasy VII oraz gimnazjaliści z klas IIA, IIB, IID, IIF i IIID pod opieką p. Marty Masełek, p. Jadwigi Kwiecień i p. Anny Żytkowskiej-Prus, pomimo pochmurnej pogody, stawili się punktualnie o 7.45 w szkole i wyruszyli autokarem na miejsce zbiórki. Impreza rozpoczęła się o godz. 9.00 na stacji PKP w Strzyżynie. Tegoroczna trasa rajdu przebiegała przez malownicze tereny Puszczy Stromieckiej. Wędrując mogliśmy podziwiać piękne lasy i zielone tereny naszego powiatu oraz zbierać grzyby, które w tym sezonie są wyjątkowo okazałe. Na trasie uczniowie rozwiązywali także test wiedzy o PTSM i spostrzegawczości. Po dotarciu na teren Nadleśnictwa w Dobieszynie czekał na nas poczęstunek i kolejna konkurencja – konkurs piosenki turystycznej. Ku zadowoleniu całej grupy okazało się, że przedstawicielki naszego gimnazjum zajęły III miejsce otrzymując dyplom uznania i nagrody rzeczowe. Pełni szczęścia i nieco zmęczeni wróciliśmy do szkoły.

 

TURYŚCI SĄ WŚRÓD NAS…
SPRAWOZDANIE ZE ZLOTU SZKOLNYCH KÓŁ PTSM

W dniu 2 marca 2018r. odbył się XXXI Oddziałowy Zlot Kół PTSM. Szkolne Koło Turystyczne reprezentowały uczennice z klasy IV: Julia Kozicka i Alicja Makowska. Podczas pobytu w Schronisku Młodzieżowym znajdującym się przy ulicy Limanowskiego w Radomiu uczestnicy zlotu uzyskali uprawnienia Młodzieżowego Organizatora Turystyki. W trakcie szkolenia omówiono założenia programowe Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, a także przybliżono cele i zadania szkolnych kół PTSM. Ponadto młodzi adepci turystyki zapoznali się z bazą noclegową radomskiego schroniska i wzięli udział w prelekcji poświęconej Polsce – niewoli ojczyzny i jej drodze ku wolności, ze szczególnym uwzględnieniem historii Radomia czasów zaborów i odzyskania niepodległości. Jednym z zadań, jakie postawiono przed młodymi turystami, było przygotowanie plakatu zachęcającego kolegów i koleżanki do uprawiania turystyki pieszej.  Na zakończenie spotkania na uczestników zlotu czekał poczęstunek, czyli pyszne pierogi.  Korzystając z okazji przedstawicielki Szkolnego Koła PTSM przy PSP im. Jana Pawła II w Parznicach zaprosiły uczestników Zlotu na XV Rajd Europejski, który odbędzie się 13 kwietnia 2018r.

 

 

 TURYŚCI SĄ WŚRÓD NAS  – SPRAWOZDANIE Z „XV RAJDU EUROPEJSKIEGO”

Zdjęcia w zakładce Galeria >>> 

13 kwietnia 2018 roku po raz piętnasty odbył się Rajd Europejski. Celem rajdu było ukazanie i promowanie zabytków i pomników przyrody gminy Kowala – Stępocina,  popularyzację czynnych form wypoczynku oraz działalności Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych wśród uczestników rajdu. Ponadto położono nacisk na kształtowanie nawyków prawidłowego poruszania się po drogach publicznych, umacnianie serdecznych więzi koleżeńskich między turystami oraz mieszkańcami powiatu, a także utrwalanie wiedzy o Unii Europejskiej, a zwłaszcza uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę..

W imprezie uczestniczyło ok. 250 uczniów i opiekunów z 13 szkół z terenu powiatu radomskiego – szkoły podstawowe reprezentowali uczniowie z Bardzic, Dąbrówki Warszawskiej, Jedlińska, nr 31 w Radomiu, Sławna, Wierzbicy, Kończyc Kolonii, Kowali oraz Zalesic; przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych byli uczniowie z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Radomiu oraz przedstawiciele z Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu. W imprezie nie mogło zabraknąć organizatorów, którzy dzielnie reprezentowali szkołę podstawową w Parznicach.

Tegoroczna trasa rajdu rozpoczęła się na stacji PKP w Rudzie Wielkiej, następnie piechurzy pomaszerowali do Dąbrówki Zabłotnej, aby uczcić pamięć powstańców walczących z Moskalami w sierpniu 1863 roku. Kolejnym etapem eskapady była wizyta w Kowali i zwiedzanie pięknego parafialnego kościoła.  Po obejrzeniu obiektu sakralnego i wysłuchaniu jego historii uczestnicy rajdu przemaszerowali do szkoły w Parznicach, aby kontynuować turystyczną przygodę.  

Podczas imprezy przeprowadzono konkursy: wiedzy o wydarzeniach związanych z walką o wolność Polski, historii i działalności Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz gminy Kowala Stępocina. Uczniowie musieli także wykazać się zdolnościami plastycznymi. Zadanie, jakie stało przed uczestnikami rajdu, polegało na przygotowaniu plakatu upamiętniającego stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Zmagania konkursowe przebiegały pod czujnym okiem jury, któremu przewodził pan Janusz Mróz. Pierwsze miejsce w zmaganiach konkursowych zdobyła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy, drugą lokatę zajęła reprezentacja z Publicznej Szkoły Podstawowej nr Parznicach, zaś trzecie miejsce zajęli uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesicach. Równolegle przeprowadzono konkurs sportowy przygotowany przez pana Piotra Karwackiego. Największą sprawnością fizyczną spośród uczniów szkół podstawowych odznaczyła się drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie, zaś uczestnicy z Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług udowodnili, że sportowe wyzwania nie stanowią dla nich problemu i również zdobyli czołowe miejsce w rozgrywkach sportowych. Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody sponsorowane przez Starostwo Powiatowe w Radomiu oraz puchary ufundowane przez Wójta Urzędu Gminy w Kowali – Pana Tadeusza Osińskiego.

Imprezę swoją obecnością uświetnili goście – Urząd Gminy w Kowali reprezentowali: Zastępca Wójta – Pan Dariusz Bulski oraz Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Pan Janusz Mróz. Tak jak w poprzednich latach, tak i w bieżącym roku, członkowie i opiekunowie Szkolnego Koła PTSM mogli liczyć na pomoc i wsparcie prezes PTSM Oddziału Mazowieckiego „Ziemia Radomska” Panią Justynę Wulkiewicz oraz dyrektora szkoły Pana Jacka Jóźwiaka.

Organizatorzy, czyli przedstawiciele Szkolnego Koła PTSM działającego przy szkole w Parznicach, zadbali o liczne atrakcje podczas trwania imprezy. Goście m.in. mogli wysłuchać pieśni patriotycznych w wykonaniu uczennic z zespołu muzycznego oraz wziąć udział we wspólnym tańcu przygotowanym przez uczniów z klasy IIIE pod kierunkiem pani Renaty Szymańskiej.

Tegoroczna impreza przebiegała w miłej i odświętnej atmosferze, przy sprzyjającej aurze, a także atrakcyjnej malowniczej terasie oraz zaangażowaniu opiekunów, uczniów szkoły w Parznicach i zaproszonych gości. 

 

 


Rok szkolny 2016/2017

XXIII Rajd Skórzanych „Wędrówka z Pedagogiem”.

Zdjęcia w zakładce Galeria >>> 

W piątek, dnia 16.09.2016r. uczniowie klas II i III naszego gimnazjum uczestniczyli w XXIII Rajdzie Skórzanych „Wędrówka z Pedagogiem”. Grupa pod opieką p. M. Masełek, J. Kwiecień i M. Babuli liczyła tym razem 44 uczniów. Po raz pierwszy udało nam się jako pierwszym dotrzeć na miejsce zbiórki. Trasa tegorocznej imprezy turystycznej rozpoczynała się w Mniszku. Stąd też uśmiechnięci, pełni optymizmu, chłonąc ciepłe powietrze i przecierając leśne ścieżki wyruszyliśmy do Wieniawy.
W trakcie pieszej wędrówki każda z drużyn brała udział w konkursie ze spostrzegawczości na trasie. Na miejscu czekał na nas słodki poczęstunek  i kolejna, ostatnia już konkurencja, czyli konkurs piosenki turystycznej.
Ku naszemu zdziwieniu okazało się, że nasza grupa zdobyła I miejsce wśród kilkunastu drużyn biorących udział w zmaganiach. Jednym z poleceń w konkursie z trasy było wymyślenie i zapisanie hasła na cześć organizatorów. Oto wynik pracy gimnazjalistów:

 Choć nasze nogi są zmęczone, serca mamy ucieszone,
że dotarliśmy bezpiecznie, dziękujemy Wam serdecznie.

Radości nie było końca gdy okazało się, że „nasze dziewczyny” zajęły również I miejsce w konkursie piosenki turystycznej. Laureaci konkursów uzyskali dyplomy uznania i nagrody rzeczowe.
Wszyscy ze wszech miar usatysfakcjonowani i gotowi do uczestnictwa    w kolejnych imprezach wrócili do szkoły.

 

Festiwal Piosenki Turystycznej i Patriotycznej_Radom 2016

16 listopada po raz XIII odbył się przegląd piosenek turystycznych i patriotycznych, w której uczestniczyli uczniowie Szkolnego Koła PTSM przy PG w Parznicach. Organizatorem imprezy byli: Zarząd Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych „Ziemia Radomska” oraz SK PTSM działające przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu. Celem imprezy było m.in. budowanie tożsamości narodowej poprzez kultywowanie tradycji wspólnego śpiewu utworów patriotycznych i podtrzymywanie pamięci o twórcach pieśni, promowanie piosenki turystycznej i patriotycznej wśród młodzieży, a także kształcenie umiejętności interpretacji znanych utworów muzycznych oraz umocnienie więzi koleżeńskich między turystami skupionymi w Kołach PTSM.

 

XXX ODDZIAŁOWY ZLOT SZKOLNYCH KÓŁ PTSM

W dniu 31.03.2017r. odbył się XXX Oddziałowy Zlot Szkolnych Kół PTSM. Szkolne Koło reprezentowały uczennice z klasy IIIe: Wiktoria Jarecka i Kinga Opala wraz z opiekunem panią Jadwigą Kwiecień. W trakcie Zlotu nastąpiła prezentacja dorobku ZO PTSM oraz szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa na imprezach turystycznych. Ponadto organizatorzy zapoznali młodzież z ideą zbierania Odznak Turystyki Pieszej (OTP), która została ustanowiona w 1952 przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze w celu popularyzacji turystyki pieszej nizinnej i zachęcali do zbierania punktów oraz uzyskiwania odznak OTP. Następnie poszczególne koła miały za zadanie zaprojektować znaczek na kolejne zloty SK PTSM. Przed realizacją ostatniego punktu programu, czyli zwiedzaniem Radomia odbył się poczęstunek, który stanowiły przepyszne pierogi. Korzystając z okazji przedstawicielki SK PTSM zaprosiły uczestników Zlotu na XIV Rajd Europejski, który odbędzie się 28 kwietnia 2017r. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zlotu uzyskali uprawnienia Młodzieżowego Organizatora Turystyki.

 

Z TURYSTYKĄ ZA PAN BRAT –
SPRAWOZDANIE Z „XIV RAJDU EUROPEJSKIEGO”

Zdjęcia w zakładce Galeria >>> 

28 kwietnia 2017 roku po raz czternasty odbył się Rajd Europejski. Celem rajdu było ukazanie i promowanie zabytków i pomników przyrody gminy Kowala – Stępocina,  popularyzację czynnych form wypoczynku oraz działalności Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych wśród uczestników rajdu. Ponadto położono nacisk na kształtowanie nawyków prawidłowego poruszania się po drogach publicznych, umacnianie serdecznych więzi koleżeńskich między turystami oraz mieszkańcami powiatu, a także utrwalanie wiedzy o Unii Europejskiej.

W imprezie uczestniczyło ok. 120 uczniów i opiekunów z 6 szkół z terenu powiatu radomskiego – szkoły podstawowe reprezentowali uczniowie z Dąbrówki Warszawskiej, Jedlińska, nr 31 w Radomiu oraz Sławna; przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych byli uczniowie z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kolonii Ossie. W imprezie nie mogło zabraknąć organizatorów, którzy dzielnie reprezentowali gimnazjum w Parznicach.

Tegoroczna trasa rajdu rozpoczęła się na stacji PKP w Rożkach, następnie, mimo niesprzyjającej aury, dzielni piechurzy pomaszerowali do Kowali, gdzie mieli okazję zwiedzić piękny parafialny kościół.  Po obejrzeniu obiektu sakralnego i wysłuchaniu jego historii uczestnicy rajdu zostali przewiezieni do gimnazjum w Parznicach, aby kontynuować turystyczną przygodę.  

Podczas imprezy przeprowadzono konkursy: wiedzy o Unii Europejskiej, historii i działalności Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz gminy Kowala Stępocina. Uczniowie musieli także wykazać się zdolnościami plastycznymi. Zadanie, jakie stało przed uczestnikami rajdu, polegało na przygotowaniu plakatu reklamującego wycieczkę do Holandii.  Pierwsze miejsce w zmaganiach konkursowych zdobyła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie, drugą lokatę zajęła reprezentacja z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 w Radomiu, zaś trzecie miejsce zajęli gospodarze, czyli uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Parznicach. Równolegle przeprowadzono konkurs sportowy.  Najlepszą sprawnością fizyczną odznaczyła się drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlińsku. Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody sponsorowane przez Starostwo Powiatowe w Radomiu oraz puchary ufundowane przez Wójta Urzędu Gminy w Kowali – Pana Tadeusza Osińskiego.

Imprezę swoją obecnością uświetnili goście – Urząd Gminy w Kowali reprezentowali: Zastępca Wójta – Pan Dariusz Bulski oraz Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Pan Janusz Mróz. Tak jak w poprzednich latach, tak i w bieżącym roku, członkowie koła i opiekunowie mogli liczyć na pomoc i wsparcie prezes PTSM Oddziału Mazowieckiego „Ziemia Radomska” Panią Justynę Wulkiewicz oraz dyrektora gimnazjum Pana Jacka Jóźwiaka i wicedyrektor szkoły Panią Bożennę Nitkę.

Organizatorzy, czyli przedstawiciele Szkolnego Koła PTSM działającego przy gimnazjum w Parznicach, zadbali o liczne atrakcje podczas trwania imprezy. Goście m.in. mogli zobaczyć pokaz taneczny przygotowany przez uczennice z klasy 2D oraz wziąć udział we wspólnym tańcu przygotowanych przez grupę dziewczyn z klasy 3E.

 

X Rajd Spódnicowy – „Śladami Witolda Gombrowicza”

19 maja 2017r. przedstawiciele szkolnego koła turystycznego, czyli uczniowie z klas 1F i 3E pod opieką wychowawczyń uczestniczyli w kolejnej turystycznej przygodzie.  Po raz X członkowie Szkolnego Koła Turystycznego działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlińsku zaprosili przedstawicieli SK PTSM z całego powiatu radomskiego. Tegoroczna trasa rajdu przebiegała przez malownicze tereny Gminy Jedlińsk.  Impreza rozpoczęła się o godz. 8.00 przy „Pomniku Raka”, następnie uczestnicy mogli zwiedzić Parafialny Kościół. Wędrując przez Piaseczno oraz Marcelów, piechurzy podziwiali piękne zielone tereny naszego powiatu. Zakończenie rajdu miało miejsce w godzinach popołudniowych na placu Muzeum im. Witolda Gombrowicza we Wsoli. Podczas trwania imprezy uczniowie dowiedzieli się wiele ciekawostek przyrodniczych, zaś dzięki pobytowi w muzeum bliższa stała się im postać polskiego pisarza – autora powieści czytanych na całym świecie oraz mistrza autokreacji. Ponadto uczestnicy rajdu mogli wykazać się wiedzą i pomysłowością w konkursach zorganizowanych w trakcie imprezy. Po oficjalnym zakończeniu zadowoleni i pełni gotowości udziału w kolejnych imprezach wróciliśmy do Parznic.

 

„W poszukiwaniu kwiatu paproci”

2 czerwca 2017 roku przedstawiciele SK PTSM po raz kolejny uczestniczyli w III Nocnym Rajdzie po Puszczy Kozienickiej „W poszukiwaniu kwiatu paproci”. Na miejsce zbiórki tj. plac Szkoły Drzewnej i Leśnej w Garbatce – Letnisku 23 – osobowa grupa uczniów z klasy IIIE i IF przybyła pociągiem. Po dokonaniu wyboru króla i królowej rajdu, którymi zostali przedstawiciele klasy IIIE – Kinga Opala i Jakub Krajewski,  uczestnicy imprezy wyruszyli w trasę,  przebiegającą wzdłuż ścieżki dydaktycznej w rezerwacie „Krępiec”. Ciekawymi akcentami naszej wędrówki były liczne konkursy odbywające się w trakcie pokonywania malowniczej trasy, m.in. nagrodzenie najpiękniejszego wianka, który później zwyczajem słowiańskim został wrzucony do wody, poszukiwanie posągu Światowida oraz wybór najatrakcyjniejszego totemu drużyny.  W tej ostatniej konkurencji niepokonany okazał się totem wykonany przez naszą drużynę. Organizatorzy SK PTSM przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce zadbali również o liczne atrakcje po dotarciu na miejsce docelowe naszej wędrówki tj. teren dawnej strzelnicy na polanie „Rykowisko”. Na uczestników imprezy czekał tam poczęstunek, a także kontynuacja potyczek konkursowych,  takich jak: poszukiwanie kwiatu paproci (I miejsce dla naszej drużyny), gra terenowa „Świetlik”, konkurs wiedzy o kulturze dawnych Słowian, konkurs na najlepszy strój inspirowany kulturą Słowian oraz to, na co nasi uczestnicy czekali od początku rajdu, czyli konkurs wokalny. Nasza drużyna zajęła I miejsce wykonując piosenki, które zawierały w tekście słowa związane z kolorami i imionami. Tego typu konkurs był kolejnym punktem programu imprezy, mającym na celu umilenie nocnego pobytu przy ognisku. Spotkanie na „Rykowisku” spełniło oczekiwania uczestników, którzy choć trochę zmęczeni i niewyspani nad ranem wsiedli do pociągu relacji Dęblin – Radom i pełni zadowolenia udali się do domów.


 

Rok szkolny 2015/2016

”Wędrówka z Pedagogiem”

Zdjęcia w zakładce Galeria >>> 

W piątek, dnia 18.09.2015 r. uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli  w pieszym rajdzie na trasie Żytkowice – Garbatka Letnisko. Był to rajd zorganizowany przez koło PTSM przy Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu pod hasłem ”Wędrówka z Pedagogiem”.  Uczestniczyli w nim uczniowie z klas IIIB, IIIE, IIIF i IIC pod opieką p. Marty Masełek, p. Jadwigi Kwiecień i p. Magdaleny Babuli.

Nasza grupa do Żytkowic dotarła autobusem. Następnie wszyscy zebrani zielonym szlakiem wyruszyli do Garbatki Letnisko. Pogoda była wymarzona, świeciło słońce, wiał lekki, ciepły wiaterek. Na trasie uczniowie rozwiązywali test dotyczący wiedzy o PTSM i podziwiali otaczającą przyrodę w jesiennej szacie. Na miejscu czekał na nas poczęstunek i kolejna konkurencja – konkurs piosenki turystycznej. Ku zadowoleniu całej grupy okazało się, że przedstawicielki naszego gimnazjum zajęły I miejsce otrzymując dyplom uznania i nagrody rzeczowe. Pełni szczęścia i nieco zmęczeni wróciliśmy do szkoły.

 

„Na nogach po zdrowie”

Kolejna piesza wędrówka z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych

„Na nogach po zdrowie” – taka myśl przewodnia towarzyszyła imprezie turystycznej, w której uczestniczyli uczniowie Szkolnego Koła PTSM przy PG w Parznicach. Rajd odbył się 23 października br. na trasie – Jagodne – Wąchock. Organizatorem imprezy byli: Zarząd Oddziału Mazowieckiego PTSM „Ziemia Radomska” oraz Szkolne Koło PTSM Publicznego Gimnazjum im. ks. bp Jana Chrapka w Wierzbicy. Celem rajdu było m.in. popularyzowanie turystyki pieszej oraz krajoznawstwa, a także działalności PTSM wśród młodzieży. Ponadto dzięki imprezie uczestnicy mogli poznać i podziwiać walory turystyczne Ziemi Świętokrzyskiej oraz zacieśnić więzi koleżeńskie pomiędzy środowiskami SK PTSM działającymi na terenie powiatu radomskiego.

 

Nie straszne nam listopadowe mgły i chłody… – sprawozdanie z rajdu

Po raz trzeci w bieżącym roku szkolnym uczniowie naszego gimnazjum reprezentowali szkołę podczas imprezy turystycznej o zasięgu powiatowym. W piątek, 13 listopada 2015 roku, odbył się IV Rajd „Z życzliwością w trasie”. W imprezie wzięło udział 72 uczniów z czterech szkół powiatu radomskiego. Organizatorami rajdu byli:  Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych „Ziemia Radomska”, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Wierzbica, Szkolne Koło PTSM i Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy. Już po raz czwarty uczniowie Szkolnych Kół PTSM spotkali się na jesiennej wędrówce, tym razem trasa rajdu przebiegała przez tereny gminy Wierzbica. Drużyny rozpoczęły pieszą wędrówkę  w  Dąbrówce Warszawskiej, następnie podążali przez Zalesice – Kolonię Wierzbica – Kolonię Pomorzany z zakończeniem marszu w murach szkoły podstawowej w Wierzbicy. Jedną z przyrodniczych niespodzianek wędrówki była możliwość obserwowania przez młodych ludzi dzikich zwierząt, w tym biegnącego stada saren czy skoków zająca.  Tegoroczna impreza turystyczna przebiegała pod hasłem: W zdrowym ciele – zdrowy duch. Podczas rajdu drużyny rozwiązywały test ze znajomości trasy i działalności PTSM, a także przedstawiciele drużyn musieli zaprojektować i wykonać plakat – ilustrujący hasło przewodnie imprezy.  Z dumą informujemy, że nasi uczniowie zdobyli I miejsce w zmaganiach konkursowych.  Ponadto na pochwałę zasługuje to, iż organizatorzy zadbali o liczne atrakcje, m.in. na mecie rajdu, w szkolnej stołówce, wszyscy uczestnicy posilili się „harcerską grochówką”. Następnie, w głównym budynku szkoły, młodzi turyści obejrzeli przedstawienie profilaktyczne pt. „Retusz” w wykonaniu aktorów Impresariatu Artystycznego z Krakowa.

 

SPRAWOZDANIE ZE ZLOTU SZKOLNYCH KÓŁ PTSM

W dniu 01.04.2016r. odbył się XXIX Zlot Kół PTSM. Szkolne Koło reprezentowały uczennice z klasy IIe: Julia Stanisławczyk i Zuzanna Sikorska wraz z wychowawczynią panią Iwoną Zielonką – Pyzarą. Uczestnicy zlotu uzyskali uprawnienia Młodzieżowego Organizatora Turystyki. Podczas szkolenia poruszane były między innymi takie tematy:

1.Cele i funkcje turystyki.

  1. Regiony turystyczne Polski.
  2. Organizacja obozu wędrownego.
  3. Zasady pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa na imprezach turystycznych.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Schroniska Młodzieżowego znajdującego się w Radomiu przy ulicy Limanowskiego oraz poczęstunek, czyli pyszne pierogi.

Następnie, jak przystało na miłośników turystyki, przedstawicielki naszej szkoły odbyły spacer z przewodnikiem turystycznym do najstarszej części Radomia – Piotrówki.  Korzystając z okazji przedstawicielki SK PTSM zaprosiły uczestników Zlotu na XIII Rajd Europejski, który odbędzie się 22 kwietnia 2016r.

Autorka: J. Stanisławczyk

 

XIII Rajd Europejski
Parznice 2016

 

Zdjęcia w zakładce Galeria >>> 

22 kwietnia bieżącego roku w murach gimnazjum odbył się po raz trzynasty finał imprezy turystycznej o zasięgu powiatowym. Tegoroczny rajd, zorganizowany w ramach obchodów Dnia Europejskiego, podobnie jak w latach poprzednich, stawiał sobie za cel ukazanie i  promowanie zabytków i pomników przyrody gminy Kowala – Stępocina,  popularyzację czynnych form wypoczynku oraz działalności Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych wśród uczestników rajdu. Ponadto położono nacisk na kształtowanie nawyków prawidłowego poruszania się po drogach publicznych, umacnianie serdecznych więzi koleżeńskich między turystami oraz mieszkańcami powiatu, a także utrwalanie wiedzy o Unii Europejskiej – Chorwacji. W wędrówce uczestniczyło ponad 200 uczniów i opiekunów z 14 szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu powiatu radomskiego, czyli placówek, w których działają szkolne koła PTSM.

Organizatorzy rajdu – Szkolne Koło PTSM przy Publicznym Gimnazjum w Parznicach, zadbali o liczne atrakcje podczas trwania rajdu. Młodzi turyści po pieszej wędrówce, na trasie Pelagów – Trablice (Dom Pamięci ks. Romana Kolarza) – Kowala – Parznice, brali udział w zmaganiach konkursowych, które polegały na wykazaniu się wiedzą dotyczącą Unii Europejskiej, historii i działalności Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz gminy Kowala Stępocina i sprawnością fizyczną, a także zdolnościami plastycznymi. W konkursie jury nagrodziło trzy spośród czternastu drużyn startujących w potyczkach. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy, drugą lokatę zajęła reprezentacja z Publicznego Gimnazjum w Parznicach, zaś trzecie miejsce zajęli uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlińsku. Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody sponsorowane przez Starostwo Powiatowe w Radomiu oraz puchary ufundowane przez Wójta Urzędu Gminy w Kowali – Pana Tadeusza Osińskiego. Pozostałe drużyny odebrały podziękowania i  upominki ufundowane przez organizatorów oraz Zarząd Mazowieckiego Oddziału PTSM „Ziemia Radomska”. Kontynuacją, podczas tegorocznych zmagań konkursowych, było przyznanie nagród dla najbardziej wysportowanej drużyny w dwóch kategoriach wiekowych. Najzwinniejszymi okazali się uczniowie ze szkoły podstawowej w Mazowszanach, natomiast najbardziej wysportowanym zespołem spośród drużyn szkół ponadpodstawowych wychowankowie z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rusinowie Koneckim. Imprezę swoją obecnością uświetnili goście – gminę reprezentowali: Sekretarz Gminy Kowala Pani Alina Szcześniak oraz Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Pan Janusz Mróz. Na rajdzie nie zabrakło także przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Radomiu, urząd reprezentował Pan Alfred Świątek. Tak jak w poprzednich latach, tak i w bieżącym roku, członkowie koła i opiekunowie mogli liczyć na pomoc i wsparcie prezes PTSM Oddziału Mazowieckiego „Ziemia Radomska” Panią Justynę Wulkiewicz oraz dyrektora gimnazjum Pana Jacka Jóźwiaka i wicedyrektor szkoły Panią Bożennę Nitkę.

 

IX Rajd Pieszy ”Śladami Witolda Gombrowicza”

13 maja 2016r. przedstawiciele szkolnego koła turystycznego pod opieką p. Marty Masełek, p. Jadwigi Kwiecień oraz p. Magdaleny Babuli uczestniczyli w IX Rajdzie Pieszym ”Śladami Witolda Gombrowicza”. Organizatorami rajdu było Koło Turystyczne PSP w Jedlińsku oraz PTSM w Radomiu.
Po raz kolejny rajd tzw. ”spódnicowy” odbył się na trasie: Bartodzieje – Lisów – Wsola. Impreza rozpoczęła się tuż po godzinie 8.00. Celem jej była popularyzacja zabytków i pomników przyrody gminy Jedlińsk, integracja szkolnych kół PTSM oraz zapoznanie z twórczością W. Gombrowicza. Podczas wędrówki uczestnicy rajdu mieli możliwość zwiedzania  Kościoła p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lisowie, w którym odbyła się prelekcja dotycząca historii i zabytków ww. Kościoła. Na miejscu grupy zwiedzały również muzeum W. Gombrowicza.
Uczestnicy rajdu mogli wykazać się wiedzą i pomysłowością w konkursach zorganizowanych w trakcie imprezy.
Naszej drużynie udało się zdobyć III miejsce w konkursie na najciekawszą spódnicę.
Po wręczeniu nagród i dyplomów zadowoleni i pełni gotowości uczestnictwa w kolejnych imprezach wróciliśmy do Parznic.


 

 Rok szkolny 2014/2015

 XXI RAJD SKÓRZANYCH „WĘDRÓWKA Z PEDAGOGIEM”

Dnia 19 września uczniowie gimnazjum w Parznicach wraz z nauczycielami: p. M. Babulą, p. J. Sieroń, p. M. Masełek, p. I. Zielonką-Pyzarą brali udział w XXI Rajdzie Skórzanych „Wędrówka z Pedagogiem”. Trasa tegorocznej imprezy turystycznej rozpoczynała się przy skrzyżowaniu ulic Czarnieckiego i Zielonej w Radomiu, następnie prowadziła przez Nieczatów – Cerekiew – Kierzków – Kończyce.

Po dotarciu do mety, czyli Muzeum Wsi Radomskiej na uczestników rajdu czekał słodki poczęstunek. Organizatorzy zadbali o liczne atrakcje, po intelektualnych zmaganiach konkursowych – rozwiązywanie testu wiedzy o PTSM i spostrzegawczości na trasie przyszedł czas na konkurs piosenki turystycznej. Z dumą informujemy, że przedstawicielki naszego gimnazjum wykonując radosną, interesującą, przyjemną piosenkę o tematyce wakacyjnej, uzyskały II miejsce. 

 

III RAJD GIMNAZJALISTÓW WIERZBICKICH

W dniu 24 października przedstawiciele Szkolnego Koła Turystycznego uczestniczyli w III Rajdzie Gimnazjalistów Wierzbickich. Trasa tegorocznego rajdu prowadziła z Dąbrówki Warszawskiej przez Stanisławów, Podgórki i Zalesice, zaś oficjalne zakończenie miało miejsce w hali Publicznego Gimnazjum w Wierzbicy. Podczas wędrówki uczestnicy mogli zapoznać się z miejscami upamiętniającymi wydarzenia związane z II wojną światową, np. miejscem zrzutu broni w dniu 10 kwietnia 1944r., którego dokonali amerykańscy lotnicy dla żołnierzy Armii Krajowej w okolicy wsi Stanisławów. Po pokonaniu wyznaczonej trasy uczestnicy dotarli do gimnazjum w Wierzbicy, gdzie miał miejsce poczęstunek oraz moment kulminacyjny, jakim było rozstrzygnięcie konkursów: wiedzy o PTSM i spostrzegawczości na trasie oraz konkursu na hasło propagujące zdrowy styl życia.

 Członkowie Szkolnego Koła PTSM, pokonując osiem pozostałych drużyn, zdobyli II miejsce w konkursie na hasło promujące zdrowie.

 

 XII RAJD EUROPEJSKI_PARZNICE 2015

Zdjęcia w zakładce Galeria >>> 

17 kwietnia bieżącego roku w murach gimnazjum odbył się po raz dwunasty finał imprezy turystycznej o zasięgu powiatowym. Tegoroczny rajd, zorganizowany w ramach obchodów Dnia Europejskiego, podobnie jak w latach poprzednich, stawiał sobie za cel ukazanie i promowanie zabytków i pomników przyrody gminy Kowala – Stępocina,  popularyzację czynnych form wypoczynku oraz działalności Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych wśród uczestników rajdu. Ponadto położono nacisk na kształtowanie nawyków prawidłowego poruszania się po drogach publicznych, umacnianie serdecznych więzi koleżeńskich między turystami oraz mieszkańcami powiatu, a także utrwalanie wiedzy o Unii Europejskiej – Hiszpanii. W wędrówce uczestniczyło ponad 150 uczniów i opiekunów z 9 szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu powiatu radomskiego, w tym drużyny ze szkół podstawowych w Dąbrówce Warszawskiej, Jedlińsku, Mazowszanach, Sławnie i nr 26 w Radomiu oraz przedstawiciele ośrodka szkolno-wychowawczego z Kolonii Ossy, a także przedstawiciele Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu i uczniowie z Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu, czyli placówek, w których działają szkolne koła PTSM.

Organizatorzy rajdu – Szkolne Koło PTSM przy Publicznym Gimnazjum w Parznicach, zadbali o liczne atrakcje podczas trwania rajdu. Młodzi turyści po pieszej wędrówce, na trasie Skaryszew – Chomentów – Bardzice – Parznice, brali udział w zmaganiach konkursowych, które polegały na wykazaniu się wiedzą dotyczącą Unii Europejskiej, historii i działalności Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz gminy Kowala Stępocina i sprawnością fizyczną, a także zdolnościami plastycznymi. W konkursie jury nagrodziło trzy spośród dziewięciu drużyn startujących w potyczkach. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu, drugą lokatę zajęła reprezentacja z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mazowszanach, zaś trzecie miejsce zajęli uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie. Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody sponsorowane przez Starostwo Powiatowe w Radomiu oraz puchary ufundowane przez Wójta Urzędu Gminy w Kowali – Pana Tadeusza Osińskiego. Pozostałe drużyny odebrały podziękowania i  upominki ufundowane przez organizatorów oraz Zarząd Mazowieckiego Oddziału PTSM „Ziemia Radomska”. Kontynuacją, podczas tegorocznych zmagań konkursowych, było przyznanie nagród dla najbardziej wysportowanej drużyny w dwóch kategoriach wiekowych. Najzwinniejszymi okazali się uczniowie ze Sławna, którzy pokonali cztery inne drużyn ze szkół podstawowych. Natomiast najbardziej wysportowanym zespołem spośród drużyn szkół ponadpodstawowych okazali się gimnazjaliści z Parznic. Imprezę swoją obecnością uświetnili goście: gminę reprezentowali: Zastępca Wójta Gminy Pan Dariusz Bulski oraz Kierownik Oświaty, Kultury i Sportu Pan Janusz Mróz. Tak jak w poprzednich latach, tak i w bieżącym roku, członkowie koła i opiekunowie mogli liczyć na pomoc i wsparcie prezes PTSM Oddziału Mazowieckiego „Ziemia Radomska” Panią Justynę Wulkiewicz oraz dyrektora gimnazjum Pana Jacka Jóźwiaka i wicedyrektor szkoły Panią Bożennę Nitkę.

 

VIII POWIATOWY RAJD „ŚLADAMI WITOLDA GOMBROWICZA”

Zdjęcia w zakładce Galeria >>>

W dniu 15 maja 2015 r. odbył się VIII Powiatowy Rajd Śladami Witolda Gombrowicza. Organizatorami rajdu byli: członkowie Szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlińsku, Oddział Mazowiecki PTSM „Ziemia Radomska” w Radomiu Starostwo powiatowe w Radomiu oraz Urząd Gminy w Jedlińsku.

Celami rajdu była popularyzacja zabytków i pomników przyrody gminy Jedlińsk oraz turystyki pieszej i krajoznawstwa, a także działalności PTSM wśród uczestników, zapoznanie z twórczością W. Gombrowicza. Impreza rozpoczęła się o godz. 8.15 na rynku w Jedlińsku skąd uczestnicy rajdu udali się do pobliskiego kościoła pw. Piotra i Andrzeja, gdzie uczestniczyli w prelekcji na temat zabytków sakralnych gminy Jedlińsk. Następnie młodzi turyści udali się malowniczymi terenami wiodącymi przez łąki i las do Wsoli. Tam zwiedzili muzeum, poświęcone Witoldowi Gombrowiczowi.

W czasie przejścia trasy uczestnicy rajdu wzięli udział w Konkursie znajomości życia i twórczości W. Gombrowicza oraz zabytków i pomników przyrody Gminy Jedlińsk. Na zakończenie rajdu odbył się konkurs na najciekawszą spódnicę, następnie zwycięskim drużynom wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe, a opiekunom wszystkich drużyn podziękowania za przygotowanie uczestników do rajdu i konkursu.

Puszcza Kozienicka w nocy odkryta…

W dniu 19 czerwca odbył się I Nocny Rajd po Puszczy Kozienickiej „W poszukiwaniu kwiatu paproci”. Rajd rozpoczął się na placu Szkoły Drzewnej i Leśnej w Garbatce – Letnisko. Następnie trasa przebiegała ścieżką dydaktyczną w rezerwacie „Krępiec”, zaś finał imprezy miał miejsce na polanie „Rykowisko”. Organizatorzy SK PTSM przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce zadbali o liczne atrakcje podczas trwania spotkania. Po pieszej wędrówce szlakami turystycznymi Puszczy Kozienickiej miał miejsce poczęstunek, a także odbyły się liczne konkursy, m.in. szukanie świetlika oraz poszukanie kwiatu paproci, wybór najatrakcyjniejszego totemu drużyn czy nagrodzenie najpiękniejszego wianka, który później zwyczajem słowiańskim został wrzucony do wody.  Rajd miał na celu, oprócz integracji środowisk szkolnych kół PTSM, przybliżenie kultury dawnych Słowian. Z dumą informujemy, iż nasi gimnazjaliści dzielnie walczyli podczas potyczek konkursowych, okazując się najlepszymi z wiedzy dotyczącej wierzeń i obyczajów słowiańskich. Ponadto drużyna z gimnazjum w Parznicach również dzielnie walczyła, wykonując piosenki, które zawierały w tekście słowo związane z kolorami. Tego typu konkurs był kolejnym punktem programu imprezy, mającym na celu umilenie nocnego pobytu przy ognisku. Na zakończenie rajdu uczestnicy mogli wysłuchać ciekawej opowieści o Puszczy Kozienickiej pt. „Czerwone pończochy”. Spotkanie na „Rykowisku” spełniło oczekiwania uczestników, którzy pełni zadowolenia obiecywali udział w kolejnym spotkaniu za rok.

 


 Rok szkolny 2013/2014

VII RAJD SPÓDNICOWY – śladami Witolda Gombrowicza

rs34 rs35 rs36

Dnia 23.05.2014 r. roku grupa uczniów należących do Szkolnego Koła PTSM pod opieką nauczycielek Marty Masełek i Iwony Zielonki – Pyzary uczestniczyła w kolejnej imprezie turystycznej o zasięgu powiatowym. Tegoroczny rajd spódnicowy odbył się na trasie: Jedlińsk – Wsola. Organizatorami wędrówki byli m.in.: Zarząd Oddziału Mazowieckiego PTSM „Ziemia Radomska” i SK PTSM przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlińsku. Celem rajdu była przede wszystkim integracja środowisk SK PTSM oraz popularyzacja turystyki pieszej i krajoznawstwa. Młodzież miała także możliwość zwiedzania Kościoła Parafialnego w Jedlińsku oraz wysłuchania wykładu poświęconego Witoldowi Gombrowiczowi w muzeum we Wsoli. Podczas pieszej wędrówki drużyny uczestniczyły w konkursie poświęconym autorowi Ferdydurke oraz gminie Jedlińsk, ponadto mogli wziąć udział w prezentacji spódnicy. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Uczniowie naszego gimnazjum wrócili zadowoleni i gotowi do uczestnictwa w kolejnych tego typu imprezach.

 

X FESTIWAL PIOSENKI TURYSTYCZNEJ I PATRIOTYCZNEJ 

xrajd xrajd1

Dnia 6 grudnia 2013 roku odbył się po raz X Festiwal Piosenki Turystycznej i Patriotycznej w Jedlni – Letnisko. W tegorocznych zmaganiach konkursowych wzięło udział 8 drużyn ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – byli oni przedstawicielami Szkolnych Kół PTSM. Nasze gimnazjum reprezentował zespół muzyczny pod opieką pana Romana Danielewicza. W skład zespołu wchodzili: solistki – Katarzyna Piasecka i Joanna Błędowska oraz gitarzyści – Arkadiusz Bąk i Krystian Maj. Z dumą informujemy, że drużyna gimnazjum w Parznicach zajęła II miejsce w kategorii „Piosenka Patriotyczna”, wykonując pieśń pt. „Marsz Sybiraków”.

 


Rok szkolny 2013/2012

 VI RAJD SPÓDNICOWY – śladami Witolda Gombrowicza 

clipboard01 clipboard02 clipboard03

Dnia 10 maja przedstawiciele Szkolnego Koła PTSM po raz kolejny w bieżącym roku szkolnym wyruszyli na szlak turystyczny, tym razem wędrówka wiodła przez tereny gminy Jedlińsk. Podczas wędrówki uczestnicy mogli podziwiać m.in. barokowe wnętrze kościoła w Jedlińsku czy wysłuchać ciekawostek przyrodniczych związanych z trasą. Ciekawym akcentem imprezy była możliwość obejrzenia eksponatów – pamiątek i rzeczy zebranych i zgromadzonych w muzeum poświęconym Witoldowi Gombrowiczowi we Wsoli.

 

X RAJD EUROPEJSKI PARZNICE _2013

qwe7lok__2_ qwe7lok__4_ qwe7lok__6_

19 kwietnia bieżącego roku w murach gimnazjum w Parznicach odbył się po raz dziesiąty finał imprezy turystycznej o zasięgu powiatowym. Tegoroczny rajd, zorganizowany w ramach obchodów Dnia Europejskiego, podobnie jak w latach poprzednich, stawiał sobie za cel ukazanie i promowanie zabytków i pomników przyrody gminy Kowala – Stępocina, popularyzację czynnych form wypoczynku oraz działalności Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych wśród uczestników rajdu, kształtowanie nawyków prawidłowego poruszania się po drogach publicznych, utrwalenie wiedzy z bezpieczeństwa ruchu drogowego i umacnianie serdecznych więzi koleżeńskich między turystami oraz mieszkańcami powiatu, a także utrwalanie wiedzy o Unii Europejskiej. W wędrówce uczestniczyło ok. 200 uczniów i opiekunów z 13 szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu powiatu radomskiego, w tym drużyny z gimnazjów w Wierzbicy i Jastrzębi, uczniowie ze szkoły podstawowej w Dąbrówce Warszawskiej, Jedlińsku, Mazowszanach, Bardzicach, Sławnie i nr 31 w Radomiu oraz przedstawiciele ośrodków szkolno-wychowawczych z Wierzbicy, Rusinowa Koneckiego i Kolonii Szczerbackiej, a także uczennice z Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu, czyli placówek, w których działają szkolne koła PTSM. Organizatorzy rajdu – Szkolne Koło PTSM przy Publicznym Gimnazjum w Parznicach, zadbali o liczne atrakcje podczas trwania rajdu. Młodzi turyści po pieszej wędrówce, na trasie Rożki – Kowala – Parznice, brali udział w zmaganiach konkursowych, które polegały na wykazaniu się wiedzą dotyczącą Unii Europejskiej, historii i działalności Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz gminy Kowala Stępocina i sprawnością fizyczną, a także zdolnościami plastycznymi. W konkursie jury nagrodziło trzy spośród trzynastu drużyn startujących w potyczkach. Pierwsze miejsce zdobył zespół ze Szkoły Podstawowej nr 31 w Radomiu, drugie zajęła drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową w Bardzicach, zaś trzecie miejsce zajęli uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Wierzbicy. Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody sponsorowane przez Starostwo Powiatowe w Radomiu oraz puchary ufundowane przez Wójta Urzędu Gminy w Kowali. Pozostałe drużyny odebrały podziękowania i upominki ufundowane przez organizatorów oraz Zarząd Mazowieckiego Oddziału PTSM „Ziemia Radomska”. Nowością podczas tegorocznych zmagań konkursowych było przyznanie nagród dla najbardziej wysportowanej drużyny w dwóch kategoriach wiekowych. Najzwinniejszymi okazali się uczniowie ze Sławna, którzy pokonali pięć innych drużyn ze szkół podstawowych. Natomiast w najbardziej wysportowanym zespołem spośród drużyn szkół ponadpodstawowych okazali się gimnazjaliści z Wierzbicy. Imprezę swoją obecnością uświetnili goście: gminę reprezentował kierownik oświaty, sportu i kultury pan Janusz Mróz. Tak jak w poprzednich latach, tak i w bieżącym roku członkowie koła i opiekunowie mogli liczyć na pomoc i wsparcie prezes PTSM Oddziału Mazowieckiego „Ziemia Radomska” p. Justynę Wulkiewicz oraz dyrektora gimnazjum p. Jacka Jóźwiaka i wicedyrektor szkoły panią Bożennę Nitkę.

 

XII RAJD PO ZIEMI RADOMSKIEJ_2012

zdjecie2982 zdjecie3003 zdjecie3057

Przedstawiciele SK PTSM po raz trzeci w bieżącym roku szkolnym wyruszyli na szlak turystyczny, tym razem wędrówka wiodła szlakiem żółtym ze Skarżyska-Kamiennej przez Skarbową Górę (później szlak czerwony) do Szydłowca. Tegoroczny dwudniowy rajd odbył się 26-27 października i podobnie jak w latach poprzednich, za organizację imprezy odpowiadało Szkolne Koło PTSM działające przy szkole podstawowej w Zalesicach. Organizatorzy zadbali o wiele atrakcji, m.in. przygotowali ognisko, dyskotekę i konkursy. Przedstawiciele naszego gimnazjum zdobyli I miejsce w konkursie wiedzy o Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych i trasie rajdu.

 

Wspomnienia z Rajdu Skórzanych-2012

Dnia 21 września przedstawiciele szkolnego koła turystycznego wzięli udział w XIX Rajdzie Skórzanych „Wędrówka z Pedagogiem”, zorganizowanym przez Szkolne Koło PTSM działające przy Zespole Szkół Mody, Stylizacji i Usług w Radomiu. Podczas tegorocznego rajdu uczestnicy imprezy mogli podziwiać malownicze tereny Puszczy Kozienickiej, bowiem trasa wędrówki wiodła zielonym szlakiem turystycznym, przebiegającym nieopodal Rezerwatu „Brzeźniczka”. Wśród leśnych krajobrazów i niezwykłych zapachów na uwagę zasługiwało wiele ciekawych obiektów, np. drewniany most na rzece Zagożdżonce, piece do wytwarzania węgla drzewnego czy pozostałości drewnianego młyna. Podobnie jak w poprzednich latach, w tym roku również, uczestnicy rajdu mogli wykazać się wiedzą na temat Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych i historii Pionek, a także wziąć udział w konkursie piosenki turystycznej. Na zakończenie imprezy zostały wręczone nagrody oraz dyplomy i podziękowania za udział w rajdzie.

 

IX Rajd Europejski_2011 (zdjęcia w galerii)

Dnia 20 kwietnia bieżącego roku po raz IX odbyła się impreza turystyczna o zasięgu powiatowym Tegoroczny rajd, zorganizowany w ramach obchodów Dnia Europejskiego, stawiał sobie na celu ukazanie i promowanie zabytków i pomników przyrody gminy Kowala – Stępocina,  popularyzację czynnych form wypoczynku oraz działalności Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych wśród uczestników rajdu, kształtowanie nawyków prawidłowego poruszania się po drogach publicznych, utrwalenie wiedzy z bezpieczeństwa ruchu drogowego i umacnianie serdecznych więzi koleżeńskich między turystami oraz mieszkańcami powiatu, a także utrwalanie wiedzy o Unii Europejskiej. W naszej wędrówce, która wiodła z Dąbrówki Warszawskiej przez Bukowiec i Bardzice do Parznic uczestniczyło ponad 200 uczniów z 13 szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu powiatu radomskiego, w tym drużyny gimnazjalistów z miejscowości Jastrzębia i Parznice, uczniowie ze szkół podstawowych z Mazowszan, Sławna, Dąbrówki Warszawskiej, Wierzbicy oraz PSP nr 31 i PSP nr 3 w Radomiu, przedstawiciele młodzieżowych ośrodków wychowawczych z Rusinowa Koneckiego, Kolonii Ossa i Kolonii Szczerbackiej, a także dzieci i młodzież z Zespołu Szkół nr 2 w Radomiu oraz uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Kilińskiego w Radomiu, czyli placówek, w których działają szkolne koła PTSM.
Organizatorzy rajdu – Szkolne Koło PTSM przy Publicznym Gimnazjum w Parznicach pod opieką p. Jadwigi Kwiecień, p. Magdaleny Babuli oraz p. Anny Szczerbińskiej, p. Marii Gacy i p. P. Karwackiego zadbali o liczne atrakcje podczas trwania imprezy. Na trasie uczestnicy rajdu mogli podziwiać mi. wykonaną z kamienia Golgotę w Dąbrówce Warszawskiej oraz zabytkowy, pochodzący z XVIII wieku drewniany kościół w Bardzicach. Młodzi turyści po wędrówce brali udział w zmaganiach konkursowych, które polegały na wykazaniu się wiedzą dotyczącą Unii Europejskiej, historii i działalności Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz gminy Kowala Stępocina i sprawnością fizyczną, a także zdolnościami plastycznymi. W konkursie jury nagrodziło pięć z pośród 12 drużyn startujących w potyczkach. Pierwsze miejsce zdobył zespół z PG w Parznicach, drugie zajęła drużyna reprezentująca Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Szczerbackiej, trzecie miejsce przedstawiciele Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rusinowie Koneckim, czwarte uczniowie z PSP w Dąbrówce Warszawskiej oraz piąte drużyna z PSP nr 31 w Radomiu. Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody i puchary sponsorowane przez Starostwo Powiatowe w Radomiu oraz Urząd Gminy w Kowali. Pozostałe drużyny odebrały podziękowania i upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Radomiu oraz Zarząd Mazowieckiego Oddziału PTSM oraz organizatorów.

Tak jak w poprzednich latach, tak i w bieżącym roku członkowie koła i opiekunowie mogli liczyć na pomoc i wsparcie wiceprezesa PTSM Oddziału Mazowieckiego „Ziemia Radomska” p. Henryka Marciniaka, prezes p. Justyny Wulkiewicz oraz dyrektor gimnazjum p. Bożenny Nitki. Miłym akcentem imprezy było wręczenie przez panią prezes PTSM p. Iwonie Zielonce – Pyzarze podziękowania oraz nagrody za zasługi w rozwoju krajoznawstwa i turystyki z okazji 50 lecia Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych na Ziemi Radomskiej.

 

XI Rajd pieszy po Ziemi Radomskiej na trasie Skarżysko Kamienna- Szydłowiec_2011

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W dniach 07-08 października 2011r. młodzież PG, po raz kolejny w tym roku szkolnym, miała możliwość uczestniczenia w pieszej wędrówce. Odbył się bowiem XI Rajd po Ziemi Radomskiej na trasie Skarżysko Kamienna – Szydłowiec. Organizatorami Rajdu było m. In.: Szkolne koło PTSM w PSP w Zalesicach, UG w Wierzbicy, Zarząd Oddziału miejskiego PTSM „Ziemia Radomska”.
Wędrówka rozpoczęła się przy dworcu PKP w Skarżysku Kamiennej. Następnie żółtym szlakiem uczestnicy przemaszerowali przez Skarżysko Książęce, Skarbową Górę aż do SSM w Szydłowcu. Pomimo niesprzyjającej aury młodzież dzielnie pokonywała kolejne przeszkody i z cierpliwością znosiła niedogodności. Nasza grupa wykazała się nie tylko wytrwałością ale także niemałą wiedzą.
Podczas pobytu w SSM w Szydłowcu odbył się bowiem konkurs wiedzy o PTSM i trasie, w którym wywalczyliśmy III miejsce.
Uczniowie zadeklarowali już udział w kolejnej wędrówce zorganizowanej przez PTSM, która planowana jest na listopad.

 

 XVIII Rajdzie Skórzanych „Wędrówka z Pedagogiem”_2011

111006094307_f-1 111006094307_fotka.5327 111006094307_fotka.5329

111006094307_fotka.5332  111006094530_f-3 111006094530_f-4

Rajd odbył się na trasie Garbatka-Gródek-Czarnolas i cieszył się dużym zainteresowaniem członków SK PTSM.
Organizatorami wędrówki byli m.in.: Zarząd Oddziału Mazowieckiego PTSM „Ziemia Radomska” i Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Kilińskiego w Radomiu.
Celem rajdu była przede wszystkim integracja środowisk SK PTSM. Młodzież miała także możliwość zwiedzania Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Podczas pieszej wędrówki biorące udział drużyny uczestniczyły w konkursie wiedzy o PTSM i ze spostrzegawczości w terenie. Jak zawsze odbył się również, cieszący się dużym zainteresowaniem młodzieży, konkurs piosenki turystycznej. Najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
Młodzież naszego gimnazjum wróciła zadowolona i gotowa do uczestnictwa w kolejnych tego typu imprezach.