Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Plan lekcji

 

Rok szkolny 2018/2019

 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

 Klasa  0 | Klasa 1 |  Klasa 2 |  Klasa 4 | Klasa 5 | Klasa 7  | Klasa 8 

 

 GIMNAZJUM

KLASY TRZECIE: Klasa 3A | Klasa 3BKlasa 3C | Klasa 3D | Klasa 3E |Klasa3F