Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Plan lekcji

 

Rok szkolny 2017/2018

 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

 Klasa  0 | Klasa 1 | Klasa 4 | Klasa 7 

 

 GIMNAZJUM

KLASY DRUGIE:  Klasa 2A | Klasa 2BKlasa 2C | Klasa 2D | Klasa 2E | Klasa 2F

 

KLASY TRZECIE: Klasa 3A | Klasa 3BKlasa 3C | Klasa 3D | Klasa 3E |Klasa3F