Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Klasa II

Uczniowie klas II otrzymają nieodpłatnie podręczniki wraz z zeszytami ćwiczeń.

Religia
Wydawnictwo Diecezji Radomskiej „AVE” podręcznik dla klasy II „Aby nie ustać w drodze” pod red. ks. Stanisława Łabendowicza.