Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Klasa III

Uczniowie klas III otrzymają nieodpłatnie podręczniki wraz z zeszytami ćwiczeń.

Religia

Wydawnictwo Diecezji Radomskiej „AVE” podręcznik dla klasy III „Żyć w miłości do Boga” pod red. ks. Stanisława Łabendowicza.