Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Rok szkolny 2012/2013

SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY „CZYTAM”

„Kto czyta, żyje podwójnie…”

Dnia 9 kwietnia 2013r. odbyła się V edycja konkursu czytelniczego dla uczniów  klas trzecich  pod hasłem „Czytam”. Wzięło w nim udział 22 gimnazjalistów. Organizatorkami konkursu były panie: W. Duralska i G. Zdyb.
Najlepszą znajomością lektur wykazali się następujący uczniowie:
I miejsce – Karolina Piwowarczyk z kl. IIID
II miejsce – Martyna Woźniak z kl. IIIC i Katarzyna Kowalczyk z kl. IIIE
III miejsce – Paulina Winiarska z kl. IIIB

 

KONKURS „ODKRĘĆ SIĘ NA INNYCH!”

Od 2 lat uczestniczymy w akcji charytatywnej, mającej na celu pomoc ludziom niepełnosprawnym poprzez zbieranie plastikowych nakrętek. W I semestrze bieżącego roku szkolnego odbył się konkurs
pod hasłem: ,,Odkręć się na innych!”. Uczniowie, którzy zebrali najwięcej plastikowych nakrętek, otrzymali nagrody ufundowane przez dyrektora szkoły P. J. Jóźwiaka.

Zwyciężyli:
Staniewski Mateusz z kl. IIId – 13kg
Adamczyk Karolina z kl. Ie – 12kg
Śledź Patryk z kl. IIa – 9kg

Organizatorkami konkursu były Panie: W. Duralska i M. Rusinowska.

 

KONKURS BIBLIJNY

Wydział Katechetyczny przygotował dla gimnazjów przedmiotowy konkurs biblijny pod hasłem: ,,Wiem, komu zawierzyłem”.  Do konkursu przystąpiło 38 uczniów.  Największą liczbę punktów zdobyły dwie uczennice z klasy IIIe: Karolina Molga i Paulina Łęcka zakwalifikowały się do II etapu – diecezjalnego.

 

SZKOLNY  KONKURS  O TYTUŁ ,,MISTRZA ORTOGRAFII”

Każdego roku w naszej szkole odbywają się zmagania ortograficzne o tytuł ,,Mistrza Ortografii”. W bieżącym roku szkolnym w konkursie wzięło udział 34 gimnazjalistów. W grudniu  uczniowie rozwiązywali test ortograficzny (I etap), a w styczniu najlepsi pisali dyktando (II etap).
Mistrzowską  znajomością zasad ortograficznych wykazała się uczennica kl.III E Katarzyna Kowalczyk. 
Organizatorkami konkursu były panie: W. Duralska i U. Marecka.

 

KONKURSY PRZEDMIOTOWE

W  bieżącym roku szkolnym odbyły się konkursy przedmiotowe dla uczniów klas trzecich.
Do II etapu  z geografii zakwalifikowała się uczennica klasy IIIe Katarzyna Kowalczyk.