Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Rok szkolny 2011/2012

OGÓLNOPOLSKI KONKURS  Z JĘZYKA POLSKIEGO – PANDA

Dnia 16 kwietnia 2012 roku odbył się  OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z JĘZYKA POLSKIEGO – PANDA. Do konkursu przystąpiło 40 uczniów z naszego gimnazjum:10- z klas pierwszych, 12- z klas drugich, 18- z klas trzecich. Organizatorkami  konkursu były: p. W. Duralska, p.A. Rozwadowska. Najwyższe wyniki osiągnęli uczniowie:
Katarzyna Parszewska z kl. IIf, Bartłomiej Kicior z kl. IIIa, Katarzyna Ciepielewska z kl. IIIa, Kamil Bałękowski z kl. IIIc, Nadia Miga z kl. I d

 

SZKOLNY  KONKURS: ,, CO WIESZ O UNII EUROPEJSKIEJ?”

Konkurs odbył się 24 maja. Wzięło w nim udział 29 gimnazjalistów.
I miejsce – Mateusz Makowski IIIf
II miejsce – Agnieszka Paździór IIIc
III miejsce zajęli: Paulina Dworakowska IIIc, Kinga Markiewicz IIIb, Mateusz Tronkowski IIIf

 

SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY „CZYTAM” 

,,Kto czyta, żyje podwójnie…”

Dnia 27 marca 2012r. odbyła się kolejna edycja konkursu czytelniczego dla uczniów  klas trzecich  pod hasłem ,,Czytam”. Wzięło w nim udział 25 gimnazjalistów. Organizatorkami konkursu były panie: W. Duralska i G. Zdyb.
Najlepszą znajomością lektur wykazali się następujący uczniowie:
I miejsce – Patryk Strzecha z kl. IIIA
II miejsce – Julia Kilianek z kl. IIIB i Bartłomiej Kicior z kl. IIIA
III miejsce – Paulina Dworakowska z kl. IIIC
Na wyróżnienie zasłużyli: Adrianna Kurowska z kl. IIIC, Karolina Mikołajczyk z kl. IIIA,  Agnieszka Pażdziór z kl. IIIC.

 

KONKURS ,,ZRÓB TO SAM”

Konkurs zorganizowany przez p. J. Jagiełło i p. A. Węgrzyn.
I miejsce – Łukasz Rola  z kl. Ia
II miejsce – Karol Kwiatkowski z kl. IIe
III miejsce – Paweł Woźniak z kl. IIIb i Przemysław Pięta IIIb

 

SZKOLNY  KONKURS  O TYTUŁ ,,MISTRZA ORTOGRAFII”

Konkurs odbył się w dwóch etapach. W grudniu uczniowie rozwiązywali test ortograficzny, a w styczniu pisali dyktando.
Najlepszą znajomością zasad ortograficznych wykazała się uczennica kl.Id Nadia Miga.
Nagroda książkowa i pamiątkowy dyplom został wręczony na apelu szkolnym. Organizatorki: p.W. Duralska i p.A. Rozwadowska

 

POZASZKOLNY KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ

Konkurs  przeprowadzony przez p. E. Tyczyńską-Zygarek i p. J. Kwiecień. Do II etapu zakwalifikował się uczeń klasy IIIF – Mateusz Makowski

 

OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  EKOLOGICZNY

Konkurs zorganizowany przez p. P. Stanik-Mosiołek. Laureatami zostali: Stanik Michał z kl. Ia  oraz  Kilianek Julia z kl. IIIb

 

SZKOLNY KONKURS  O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI CZESŁAWA MIŁOSZA

2011- ROK CZESŁAWA MIŁOSZA
„A Miłosz? Niech mi kto wytłumaczy,
Dlaczego mi serce ustaje,
Gdy tylko usłyszę jego wiersz.” /Jarosław Iwaszkiewicz/

Dnia 8  listopada 2011 roku odbył się  SZKOLNY KONKURS O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI CZESŁAWA MIŁOSZA. Udział w zmaganiach wzięło 17 uczniów. Organizatorkami  konkursu  były: p. W. Duralska, p. G. Zdyb. Najlepszą  znajomością życia poety wykazali się uczniowie:
I miejsce – Anita Krukowska z kl. Ic
II miejsce- Agnieszka Paździór  z kl. IIIc i Nadia Miga z kl. Id
III miejsce – Joanna Rywacka z kl. IIe -

 

X  POWIATOWY KONKURS BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

26 października 2011 roku uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II wzięli udział w X edycji powiatowego konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”. Konkurs organizowany jest corocznie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, a tegoroczny finał powiatowy odbywał się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jedlni – Letnisko.
Wśród zaproszonych gości, byli: Piotr Leśnowolski – Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko, Zbigniew Gołąbek reprezentujący Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, Waldemar Trelka – Wicestarosta Powiatu Radomskiego (mieszkaniec Trablic), Mirosław Szadkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu, Piotr Kostkiewicz – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Komisja konkursowa przyznała główne nagrody w czterech kategoriach: szkoły gimnazjalne – dziewczęta, chłopcy oraz szkoły podstawowe – dziewczęta, chłopcy. W kategorii szkół gimnazjalnych bezkonkurencyjni byli nasi uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Parznicach. Zajęli wszystkie trzy miejsca w kategorii chłopców oraz I i III miejsca w kategorii dziewcząt!!! Adrian Sroka z klasy 2a z najlepszym wynikiem rozwiązał testy teoretyczne. Bezbłędne pokonanie toru rowerowego należało do Adriana Petryki z klasy 2e. Wśród dziewcząt najlepszą była Kamila Lech z klasy 2c. W kategorii szkół podstawowych wśród chłopców II miejsce zajął uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Mazowszanach. 

 Zdjęcia w zakładce Galeria >>>

 

KONKURSY PRZEDMIOTOWE

GEOGRAFICZNY – 19 uczniów (I etap); 2 uczennice: Julia Kilianek z kl.IIIB i Karina Marzec z kl. IIE  zakwalifikowały się do II etapu,

POLONISTYCZNY – 13 uczniów (I etap); 1 uczennica- Paulina Dworakowska z kl. IIIC zakwalifikowała się do II etapu,