Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Rok szkolny 2010/2011

 XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS BEZPIECZEŃSTWA O RUCHU DROGOWYM

W środę 27 kwietnia  uczniowie klas: 1a, 2f i 2g wzięli udział w XIV Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Po raz kolejny konkurs zorganizowali: Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu przy ul. Wośnickiej 125 (gospodarz), Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu oraz Powiat Radom (fundator nagród). Organizatorzy zapewnili: nowe testy wielokrotnego wyboru z 25 pytaniami; symulacje zranień i obrażeń ciała;  rowerowy tor przeszkód; catering; pyszny obiad z deserem lodowym oraz wspaniałą pogodę.

Po odprawie, Mateusz Prokop (kl.IA), Mateusz Makowski (kl. IIF) i Jakub Borkowski (kl. IIG) wzięli udział w trzech konkurencjach: pisemny test teoretyczny; jazdy po torze rowerowym (łezka, tarka, równia pochyła, slalom) oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nasi chłopcy uzyskali III miejsce, zdobyli puchar oraz nagrody rzeczowe.

Opiekunem grupy była p. Wanda Węgrzycka. Bezpłatny transport zagwarantował UG w Kowali.

 

KONKURS na PIOSENKĘ o ZDROWIU

Konkurs odbył się w  dniach 27- 28 IV 2011 r. w Szkole Muzycznej im. O. Kolberga w Radmiu. Zespół wokalno-instrumentalny pod kierunkiem p. R. Danielewicza zajął II miejsce. Słowa ułożyła p. Z. Stępień do muzyki Skaldów „Prześliczna wiolonczelistka”.

 

RAJD LICEALISTÓW WIERZBICKICH

W dwudniowym rajdzie (4-5 .05. 2011 r.) zakończonym konkursem drużyna z PG w Parznicach pod kierunkiem p. I. Zielonki-Pyzary zajęła I miejsce.

 

PRZEDMIOTOWA OLIMPIADA HISTORYCZNA

Finalistą olimpiady został Sebastain Konopka uczeń klasy IIIF, przygotowywany przez p. Elżbietę Paję. Finał (III etap) odbył się w Warszawie w dniu 12.03.2011 r.

 

SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY ,,CZYTAM”

Dnia 9 marca 2011 roku odbył się szkolny konkurs czytelniczy pod hasłem ,,Czytam” – przeznaczony dla uczniów klas trzecich. Do zmagań przystąpiło 22 uczniów. Organizatorkami  konkursu  były: p. W. Duralska, p. Z. Stępień, p. G. Zdyb. Najdokładniejszą znajomość lektur zaprezentowały uczennice:
I miejsce – Ewelina Kaczor z kl. IIID
II miejsce – Kamila Woźniak z kl. IIIB i Paulina Kicior z kl. IIID
III miejsce – Natalia Kruk z kl. IIIB

 

„LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO”

Konkurs składał się z dwóch etapów. W etapie szkolnym wzięło udział 14 osób, z których dwie: Mateusz Makowski (kl. IIF) i Sebastian Konopka (kl. III F) zakwalifikowało się do II etapu, który odbył się w grudniu 2010 r. w Radomiu. Uczniów przygotowywała p. Elżbieta Paja.

 

ALBUM O CZESŁAWIE MIŁOSZU

Rok 2011 został ogłoszony Rokiem Czesława Miłosza. Uczniowie pod kierunkiem p. W. Duralskiej i p. G. Zdyb przygotowali albumy o życiu i twrczości Czesława Miłosza. Dnia 17 marca 2011r. organizatorki konkursu wybrały najładniejsze i najciekawsze prace wykonywane indywidualnie lub grupowo. Zwycięzcami zostali:
I miejsce –  Stawarz  Mateusz kl. IIC
II miejsce – Gniadek Karolina i Zawadzki Łukasz kl. IIC
III miejsce – Lech Kamila, Szczęsna Magdalena i Rycerska Sylwia kl. IC
Wyróżnienie otrzymały prace:  Patryka Strzechy z kl. IIA,  Pauliny Dworakowskiej  z kl. IIC,  Jakuba Szczerbińskiego  i Patryka Grzyba  z kl. IB.

 

KONKURS CHEMICZNY – „TAJEMNICZA SUBSTANCJA”

Konkurs polegał na udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące określonego pierwiastka lub związku chemicznego. Zestaw pytań był inny dla p  klas I, II i III. Organizatorką konkursu była p. A. Kucharska, przy współpracy z p. P. Mosiołek-Stanik.

Wyniki konkursu:
Klasa I :
Tajemnicza substancja to : tlen
I miejsce : Emilia Góralska -klasa I A,
II miejsce: Martyna Wożniak –klasa IC,
III miejsce : Marta Osińska- klasa I D

Klasa II :
Tajemnicza substancja to : tlenek węgla (IV)
I miejsce : Mateusz Makowski – klasa IIF,
II miejsce: Mateusz Tronkowski –klasa IIF,
III miejsce : Aleksandra Dołgoszyj – klasa IIG, Czyżewski Patryk – klasa IIF

Klasa III :
Tajemnicza substancja to : tlenek krzemu (IV)
I miejsce : Karolina Borkowska –klasa III, Kwiatkowska Sylwia –klasa III
II miejsce: Marta Szczerbińska –klasa IIIB,
III miejsce : Agata Orłowska –klasa IIIB, Damian Czerwonka –klasa I, Ewa Paszkowiak –klasa IIIC

 

„WESPÓŁ W ZESPÓŁ – CZYLI ZRÓBMY TO RAZEM”

23 października 2010 r. w Centrum Handlowym M1 W Radomiu odbył się finał konkursu „Wespół w zespół – czyli zróbmy to razem” zorganizowanym pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i Mazowieckie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu.

Uczniowie z klasy IIa i IIb pod opieką pani Patrycji Stanik-Mosiołek i pani Katarzyny Matras, 3 miesiące realizowali własny projekt. Jego celem było rozwiązanie istotnego dla szkoły i najbliższego środowiska problemu dotyczącego promocji zdrowia – „Woda to źródło życia, każdy potrzebuje jej do bycia” – to temat prezentacji multimedialnej, która dokumentowała działania uczniów oraz wyniki prowadzonych przez nich badań.

Projekt realizowany przez uczniów zakładał ścisłą współpracę z przedstawicielami lokalnych instytucji. Byli nimi: p. wójt gminy Kowala – mgr inż. Sławomir Stanik, pracownicy Niezależnego Ośrodka Zdrowia w Kowali: dr Teresa Janaszek, dr Agnieszka Woźniak, i Grażyna Strzecha – środowiskowa pielęgniarka, Dyrekcja PSP w Kowali mgr Łucja Byzdra i mgr Joanna Kutkowska oraz p. Andrzej Wakuła – Kierownik Głównego Ujęcia Wodnego Gminy Kowali. Do wielkiego finału zakalikowano zespoły z różnych gimnazjów: PG nr 13 z Radomia, PG przy LO im. J. Kochanowskiego w Radomiu, PG z Przysuchy, Iłży, Jastrzębia i Parznic. Każda grupa zaprezentowała swoje osiągnięcia na tablicy multimedialnej która była główną nagrodą. Naszych uczniów do prezentacji przygotowywała p. Wanda Węgrzycka.

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Parznicach zdobyli wymarzoną tablicę multimedialną i 800zł. Sponsorzy nagród to firma AGRAF i dyrektor Centrum Handlowego M1 p. Jarosław Madej.