Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Rok szkolny 2016/2017

Konkurs poezji obcojęzycznej

2 grudnia 2016r. odbył się  konkurs recytatorski poezji obcojęzycznej. Uczniowie zaprezentowali utwory w języku niemieckim i angielskim.

Wyniki konkursu:
I miejsce –      Kicior Zuzanna – 1e
II miejsce –    Nogaj Łucja – 1e,  Kołsut Konrad – 1d
III miejsce –  Chruślak Wiktoria – 2f, Stanisławczyk Julia – 3e

Wyróżnienia:
Łęcka Agata – 3c, Kowalska Emilia – 2a, Chruślak Joanna – 1e, Ukleja Wiktoria – 3a, Ukleja Julia – 3a, Stawczyk Filip – 2a

Recytację oceniały: p. Anita Kaczówka- Węgrzyn i p. Edyta Suwała oraz uczennice z klasy 3c: Prokop Aleksandra i Bator Weronika.

 

„Mistrz Ortografii Polskiej”

20161216_090611W I semestrze odbył się konkurs ortograficzny przeznaczony dla wszystkich uczniów naszego gimnazjum. Wzięło w nim udział 36 gimnazjalistów; 16 dostało się do II etapu. Po zmaganiach z dyktandem został wyłoniony  zwycięzca. TYTUŁ „MISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ” zdobyła Aleksandra Wójcicka z klasy 3e.   Organizatorki konkursu: p.W. Duralska, p. A. Rozwadowska.

 

 

 

IV Szkolny Konkurs Przyrodniczy 

 W dniu 02 lutego 2017r. odbyła się czwarta edycja Szkolnego Konkursu Przyrodniczego. Konkurs obejmował zagadnienia z biologii i geografii na poziomie gimnazjalnym. Jego organizatorkami były: p. E Marczewska, p. M. Rusinowska i p. Jadwiga Kwiecień.
Wyniki:
część biologiczna:
I miejsce Kołsut Konrad kl. ID,
II – Sadowski Wojciech kl. IIE,  III – Szczęsna Julia kl. IIF 

 część geograficzna:
KLASY I: I miejsce Nogaj Łucja kl. IE,  II – Bogacz Julia kl. ID,  Kołsut Konrad kl. ID, III- Mazur Dominika kl. IA,  Brusik Błażej kl. ID 

KLASY II: I miejsce Pluskwa Maciej kl. IIE,  II – Dudek Łukasz kl. IIB, III – Szczęsna Julia – kl. IIF

 

 

IX Szkolny Konkurs „CZYTAM”

,,Kto czyta – żyje wielokrotnie.
Kto zaś z książkami obcować nie chce,
Na jeden żywot jest skazany.’’    
                                                 J. 
Czechowicz

20170404_105036
4 kwietnia 2017r
. odbył się Szkolny Konkurs ,,Czytam” dotyczący znajomości lektur obowiązujących w gimnazjum (kl.1-3). Wzięło w nim udział 25 gimnazjalistów. 
Najlepszą znajomością literatury wykazali się uczniowie:
I miejsce – Agata Skalska kl. 3b
II miejsce – Beata Szwed kl. 3b
III miejsce – Joanna Piskorz kl. 3c.
Na wyróżnienie zasłużyli: Marta Wróbel kl. 3c, Melania Wójcicka kl.3b, Luiza Maj kl. 3d.
Gratulujemy! Organizatorki: p. W. Duralska i  p. G. Zdyb.

 

XVIII Turniej Wiedzy o Powiecie Radomskim

26 kwietnia 2017r. drużyna naszego gimnazjum w składzie: Aleksandra Prokop kl. 3c, Marta Wróbel kl. 3c, Dominik Podkowa kl. 3a zdobyła II miejsce w finale XVIII Turnieju Wiedzy o Powiecie powiat1Radomskim. Nasi reprezentanci rywalizowali z drużynami z: Iłży, Wierzbicy, Przytyka i Zakrzewa pod opieką: p. Wioletty Duralskiej i p. Elżbiety Pai. Atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Powiat Radomski wręczali  jurorzy: p. Renata Mazur – Sekretarz Powiatu Radomskiego, p. Marek Oleszczuk – Naczelnik Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego oraz p. Włodzimierz Bojarski – Zastępca Naczelnika Wydziału Promocji. Organizatorem imprezy był Dom Kultury  w Iłży przy udziale Publicznego Gimnazjum Gminnego w Iłży pod patronatem Starostwa Powiatowego w Radomiu.

 

XIII Przegląd Twórczości Młodzieżowej pt. ,,Pasterz i Ojciec”

W Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu odbył się XIII Przegląd Twórczości Młodzieżowej pt. ,,Pasterz i Ojciec” pod patronatem Jego Ekscelencji księdza biskupa Henryka 20170512_093311Tomasika. Rywalizacja była duża, gdyż w finale konkursu wzięło udział 8 gimnazjów: z Radomia – PG nr 3, PG nr 5, PG nr 10, PG nr 14, PG nr 22, PG z Parznic, PG z Tczowa i PG z Fałkowa. Nasi uczniowie wzięli udział w kilku kategoriach i odnieśli liczne zwycięstwa.

W kategorii plastycznej dwoje gimnazjalistów wykazało się inwencją twórczą, wykonując plakaty na temat: ,,Święty brat Albert – na drodze do ukochania Boga” i uplasowali się na najwyższych miejscach: 
Patryk Kaczor 3d – I miejsce, Łucja Nogaj 1e – II miejsce.

W kategorii literackiej dwie uczennice również zdobyły najwyższe noty:
Zuzanna Kicior 1e – I miejsce - temat pracy: „Jaka modlitwa, taka doskonałość. Jaka modlitwa, taki dzień cały” (Albert Chmielowski). Moja modlitwa.”
Łucja Nogaj 1e – II miejsce - temat pracy: ,,Fatima dawniej i dziś. Czy pastuszkowie są w stanie przekonać ludzi XXI wieku do czynienia dobra?”.

W kategorii wiedzy o Papieżu Janie Pawle II dwoje uczniów wykazało się wspaniałą znajomością trzeciej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i zdobyli najwyższe wyniki:
Jolanta Szymczyk 3d – I miejsce, Wojciech Dąbrowski 1e – II miejsce. 
Gimnazjaliści otrzymali dyplomy oraz wiele nagród. Dodatkową atrakcją był wywiad, który z naszymi uczniami przeprowadził dziennikarz radia Plus. Do konkursu gimnazjalistów przygotowywały panie: W. Duralska i A. Rozwadowska.

 

V Międzygimnazjalny Recytatorski Konkurs w Języku Obcym

Dnia 18 maja 2017 r. pięć uczennic reprezentowało PG w Parznicach na V Międzygimnazjalnym Recytatorskim Konkursie w Języku Obcym, w gminnym Ośrodku Kultury w Wierzbicy. Organizatorem konkursu była p. Renata DSC_0229Wilk, nauczycielka j. angielskiego w ZSP w Rudzie Wielkiej.
Uczennice przygotowane przez p. A. Kaczówkę-Węgrzyn i p. E. Suwałę zajęły następujące miejsca:

II drugie miejsca:
Joanna Chruślak 1e, Natalia Kosowska 3e

Wyróżnienie :
Wiktoria Chruślak 2e, Emilia Kowalska 2a

Dyplom za uczestnictwo:   Łucja Nogaj

 

III  Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy

 25 maja 2017r uczniowie  naszego gimnazjum  wzięli udział w III  Międzygimnazjalnym Konkursie Matematyczno – Przyrodniczym  organizowanym przez Publiczne Gimnazjum w Rudzie Wielkiej.  Tematem przewodnim  konkursu davbył w tym roku pomidor.  

Po zaciętej walce  nasza drużyna zajęła I miejsce i otrzymała pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Nasza drużyna w składzie: Aleksandra Prokop (IIIC), Jakub Boniecki(IIIB),  Maciej Pluskwa(IIE) oraz Konrad Kołsut (ID)  wykazała   się wiedzą z takich przedmiotów jak: fizyka, matematyka, biologia, chemia, geografia czy informatyka.  Organizatorzy sprawdzali  także umiejętności logicznego myślenia oraz  zastosowanie zdobytych wiadomości w praktyce