Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Rok szkolny 2017/2018

Konkurs plastyczny pod hasłem: ,,DROGA DO WOLNOŚCI”. 

Głównym celem przedsięwzięcia było kształtowanie postaw patriotycznych uczniów oraz przybliżenie wiadomości historycznych poprzez różne techniki plastyczne. Organizatorką konkursu była p. A. Żytkowska-Prus.
Nagrodzeni uczniowie:
gimnazjum – I miejsce Łukasz Dudek kl. IIIB; wyróżnienia- Kamila Stanik kl. IIB, Julia Górka kl. IIIA;
szkoła podstawowa – I miejsce Sebastian Kruciński kl. IV; wyróżnienie – Alicja Makowska kl. IV.

 

XIV Prezentacje Recytatorskie ,,Poetae nascuntur, oratores fiunt”

28 listopada trzy gimnazjalistki: Joanna Chruślak 2e, Klaudia Lipiec 3f i Julia Szczęsna 3f wzięły udział w  XIV Prezentacjach Recytatorskich „Poetami się rodzą, mówcami zostają” poświęconych pamięci Edwarda Stachury. Występy odbyły się w Domu Kultury ,,Idalin”, a oceniało je jury w składzie: Anna Iwasiuta-Dudek – aktorka, wokalistka; Jerzy Kaszuba – reżyser, pedagog; Sebastian Konrad – aktor, reżyser. Nasza uczennica Joanna Chruślak za wykonanie utworu ,,Może się stanie raz jeden cud” otrzymała wyróżnienie  w kategorii recytacji młodzieży 13-15 lat. Do konkursu gimnazjalistki przygotowywały się pod opieką pań: W. Duralskiej i U. Mareckiej.

 

Konkurs Piosenki Angielskiej

30 listopada 2017 r. grupa uczniów naszej szkoły pod opieką p. Anny Szczerbińskiej pojechała do Pionek, aby wziąć udział w Konkursie Piosenki Angielskiej. W konkursie występowali soliści i zespoły. Sandra Matysiak zaprezentowała swoje uzdolnienia wokalne w piosence Adele „Hello”. Zespół z Parznic (w składzie: Sandra Matysiak 2b, Barbara Kurowska 2b, Kamila Stanik 2b przy akompaniamencie Dawida Stroisza 3b) wystąpił z piosenką „Hallelujah” i zdobył wyróżnienie. 

 

Językowy Konkurs Recytatorski

20171204_09593504 grudnia 2017 r. w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski z języków angielskiego i niemieckiego. To juz 5 raz, kiedy uczniowie mieli możliwość recytować wiersze w języku obcym. Jury w składzie p. Anna Szczerbińska oraz p. Edyta Suwała po wnikliwej ocenie uznały, że najlepsze okazały się: Joanna Chruślak z 2e (język angielski) oraz Zuzanna Kicior również z 2e (język niemiecki). Wszyscy recytujący otrzymali nagrody. Gratulujemy!

 

,,Mistrz Ortografii Polskiej”

20171219_114257W I semestrze odbył się konkurs ortograficzny przeznaczony dla gimnazjalistów i siódmoklasistów. Zmagania z ortografią polską miały dwa etapy: pierwszy – test ze znajomości zasad pisowni, drugi – dyktando. Do konkursu przystąpiło 23 uczniów; 12 dostało się do II etapu. Po bardzo wyrównanych zmaganiach z dyktandem został ostatecznie wyłoniony zwycięzca. TYTUŁ „MISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ” zdobyła Kinga Kutkowska z klasy 3D. Organizatorki konkursu: p.W. Duralska, p.U. Marecka, p. Z. Stępień.

 

 Konkurs poetycki dla czwartoklasistów

Uczniowie klasy czwartej w ramach lekcji języka polskiego wzięli udział w konkursie poetyckim, do którego inspiracją była lektura książki Joanny Olech pt. „Dynastia Miziołków”. Zadanie czwartoklasistów, podobnie jak bohaterów powieści, polegało na napisaniu wiersza o szkole. Można było opisać swoją szkołę w sposób żartobliwy lub poważny. Jury, oceniając uczniowskie prace, wzięło pod uwagę ujęcie tematu oraz konsekwencję w jego realizacji.

I miejsce przypadło w udziale: AMELII MUC.

 

V Szkolny Konkurs Przyrodniczy

6 marca 2018r. odbyła się piąta edycja Szkolnego Konkursu Przyrodniczego. Konkurs obejmował zagadnienia z biologii i geografii na poziomie gimnazjalnym. Jego organizatorkami były: p. E Marczewska, p. M. Rusinowska i p. Jadwiga Kwiecień.
Wyniki:
część biologiczna:
I miejsce Bartłomiej Wasik kl. IIC, 
II – Błażej Brusik kl. IID,  III – Konrad Kołsut kl. IID 

część geograficzna:
I miejsce Nogaj Łucja kl. IIE,  II – Paulina Mazur kl. IIA.

 

X Szkolny Konkurs ,,Czytam”

27 marca 2018r. odbył się X Szkolny Konkurs ,,Czytam” dotyczący znajomości lektur obowiązujących w gimnazjum (kl.1-3). Wzięło w nim udział 25 gimnazjalistów.
Najlepszą znajomością literatury wykazały się uczennice:
I miejsce – Magdalena Kwiatkowska kl. 3d
II miejsce – Patrycja Kaźmierczak kl. 3e
III miejsce – Klaudia Gutkowska kl. 3d.
Na wyróżnienie zasłużyły:
Kinga Kutkowska kl. 3d, Klaudia Seweryn kl.3d.
Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez dyrektora szkoły p. Jacka Jóźwiaka, wyróżnieni – pamiątkowe dyplomy.
Gratulujemy! 
Organizatorki: p. W. Duralska i  p. G. Zdyb.

 

I Międzyszkolny Konkurs Językowo – Plastyczny

9 kwietnia 2018r. w naszej szkole odbył się I Międzyszkolny Konkurs Językowo – Plastyczny. Jego organizatorem była p. Anna Szczerbińska. W konkursie wzięli udział uczniowie z 5 szkół naszej gminy: Bardzic, Mazowszan, Kończyc – Kolonii, Kowali oraz Parznic. Uczestnicy mieli za zadanie przygotować prace plastyczne dotyczące znanych obiektów z krajów anglojęzycznych z ich opisem w języku angielskim. Po wstępnych eliminacjach w macierzystych szkołach maksymalnie po trzy najlepsze prace zostały nadesłane do PSP w Parznicach. 9 kwietnia odbył się finał konkursu i zostały wyłonione pierwsze trzy miejsca oraz przyznane kilka wyróżnień. Najlepsi uczniowie otrzymali wartościowe nagrody, wyróżnieni również zostali nagrodzeni. Każdy finalista oraz szkoły biorące udział w finale otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Wszystkim uczestnikom – uczniom i nauczycielom gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie, pracę i miłą zabawę oraz zdrową rywalizację.
 
W szczególności gratulujemy:
Paulinie Woźniak (Mazowszany) – I miejsce
Alicji Makowskiej (Parznice) – II miejsce
Kamilowi Traczowi (Mazowszany) – III miejsce
 
Julii Mężyk (Kończyce) – wyróżnienie
Aleksandrze Marzec (Parznice) – wyróżnienie
Oskarowi Kasprzakowi (Kowala)- wyróżnienie
Oliwii Maciejewskiej (Parznice)- wyróżnienie

 

Klasowy Konkurs Recytatorski

W dniu 10 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy IV wzięli udział w Klasowym Konkursie Recytatorskim. Uczestnicy zaprezentowali własną interpretację wybranego przez siebie wiersza o tematyce związanej z porami roku. Największym zainteresowaniem uczniów cieszyły się utwory poetyckie opiewające wiosnę. Na pochwałę zasługuje ciekawy i różnorodny repertuar wierszy wybranych przez czwartoklasistów, a także sposób recytacji. Jury nagrodziło troje uczniów i przyznało trzy wyróżnienia. Najlepsi uczestnicy otrzymali nagrody książkowe, zaś osoby wyróżnione upominki, ponadto na wszystkich uczniów czekała słodka niespodzianka.  

A oto zwycięzcy:
I miejsce – Aleksandra Marzec
II miejsce – Alicja Makowska
III – Hubert Janicki

Wyróżnienia w konkursie otrzymali:
Julia Kozicka, Michał Łagowski i Krzysztof Odzimkowski

            Podczas recytatorskich zmagań konkursowych również uczestnicy mogli wytypować osobę najpiękniej interpretującą poezję. Decyzją uczniów klasy IV najlepszą w recytacji okazała się Wiktoria Lis, która łącznie uzyskała 200 punktów.

 

Śpiewająco o powiecie radomskim

25 kwietnia 2018r. drużyna naszego gimnazjum w składzie: Chruślak Wiktoria 3F, Kwiatkowska Magdalena 3D, Sadowski Wojciech 3E  zdobyła II miejsce w Turnieju Mistrzów Wiedzy o Powiecie Radomskim. Nasi reprezentanci rywalizowali z drużynami z: Iłży i Wierzbicy. Pierwsza scenka konkursowa polegała na inscenizacji przedstawiającej działania niepodległościowe na terenie  swojej gminy. Uczniowie przybliżyli wydarzenia dotyczące powstania styczniowego. W programie ,,Kreska nad o” opowiedzieli o powstańczych działaniach ks. Stanisława Fijałkowskiego. Druga inscenizacja to podsumowanie dokonań Samorządu Powiatu Radomskiego i inwestycji w gminie. Gimnazjaliści śpiewająco  zaprezentowali budowę drogi z Kowali do Młodocina, którą uroczyście poprzez przecięcie wstęgi otworzyła przewodnicząca jury – p. Renata Mazur. Aby osiągnąć sukces, drużyna musiała zmierzyć się z zadaniem niespodzianką, które dotyczyło wiedzy o powiecie radomskim. Nasi uczniowie pod opieką: p. Wioletty Duralskiej i p. Elżbiety Pai wykazali się  pomysłowością, oryginalnością i dobrą wiedzą w ujęciu tematów i zdobyli II miejsce. Atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Powiat Radomski wręczali jurorzy: p. Renata Mazur – Sekretarz Powiatu Radomskiego, p. Włodzimierz Bojarski – Zastępca Naczelnika Wydziału Promocji oraz p. Wojciech Turliński z Wydziału Promocji Starostwa. Organizatorem imprezy był Dom Kultury  w Iłży pod patronatem Starostwa Powiatowego w Radomiu.

 

 Konkurs przyrodniczy „Szlakiem Parków Narodowych Polski Północnej”

Konkurs zorganizowany został przez ZOLOP i XIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Noblistów Polskich w Radomiu. W I etapie szkolnym wyłoniona została trójka uczniów klas III gimnazjum, która reprezentowała szkołę w kolejnych dwóch etapach. W II etapie drużyna zdobyła I miejsce, w III etapie IV.

Skład drużyny: Kaźmierczak Patrycja, Pluskwa Maciej, Szczęsna Julia.

 

XIV Przegląd Twórczości Młodzieżowej pt. ,,Pasterz i Ojciec” 

18 maja gimnazjaliści z klasy 2e: Chruślak Joanna, Dąbrowski Wojciech, Kicior Zuzanna, Nogaj Łucja i pierwszoklasiści: Wesołowski Jakub, Dobosz Szymon  wzięli udział w  XIV Przeglądzie Twórczości Młodzieżowej pt. ,,Pasterz i Ojciec” pod patronatem Jego Ekscelencji księdza biskupa Henryka Tomasika. Rywalizacja była duża, gdyż w finale konkursu wzięło udział 149 uczniów w różnym wieku. Liczne zwycięstwa w wielu kategoriach konkursowych pozwalają stwierdzić, iż mamy utalentowaną młodzież. A oto nagrodzeni:
-kategoria literacka:
Zuzanna Kicior – I miejsce - temat pracy: „Święci – ludzie z krwi i kości. Przedstaw niezwykłą sylwetkę świętego” 
Łucja Nogaj  – III miejsce - temat pracy: ,,Rodzina bierze swój początek w miłości” (Jan Paweł II)
-kategoria plastyczna – temat: ,,Święty Ojciec Pio – na drodze do Nieba”:
Joanna Chruślak –  I miejsce
Łucja Nogaj  – wyróżnienie
-kategoria recytacja:
Jakub Wesołowki  – wyróżnienie
Szymon Dobosz – wyróżnienie

Joanna Chruślak – wyróżnienie
-kategoria multimedialna – temat: ,,Wadowice – tam się wszystko zaczęło”:
Zuzanna Kicior – wyróżnienie. 
Uczniowie otrzymali dyplomy oraz wiele nagród. Dodatkową atrakcją był wywiad, który z naszymi uczniami przeprowadził dziennikarz radia Plus. Do konkursu gimnazjalistów przygotowywała p. W. Duralska, pierwszoklasistów – p. M. Moskwa.

 

 

IV  Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczno – Przyrodniczym

24 maja 2018r. uczniowie  PSP Parznice  wzięli udział w IV  Międzygimnazjalnym Konkursie Matematyczno – Przyrodniczym  organizowanym przez Publiczne Gimnazjum w Rudzie Wielkiej. Tematem przewodnim  konkursu był w tym roku OGÓREK.  W konkursie wzięły udział szkoły z Wierzbicy, Orońska, Jastrzębi oraz Rudy Wielkiej i Parznic. Po zaciętej i emocjonującej walce oraz ostatecznie po dogrywce nasza drużyna zajęła I miejsce. Uczestnicy  otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Drużyna naszej szkoły w składzie: Kinga Kutkowska (IIID), Patrycja Kaźmierczak (IIIE),  Maciej Pluskwa (IIIE) oraz Konrad Kołsut (IID) z opiekunem Sylwestrem Kołsutem wykazała się  wspaniałą wiedzą z takich przedmiotów jak: fizyka, matematyka, biologia, chemia, geografia czy  informatyka. Organizatorzy przygotowali również zadania, które sprawdzały  umiejętności logicznego myślenia oraz  zastosowanie zdobytych wiadomości w praktyce. Całej drużynie gratulujemy  wygranej, a organizatorom dziękujemy za zaproszenie na konkurs.

 

 

Wielkie Dyktando w Języku Angielskim 

28 maja 2018r. pod opieką p. A. Kaczówki- Węgrzyn oraz p. A. Szczerbińskiej już po raz ósmy odbyło się Wielkie Dyktando w Języku Angielskim. Po wstępnych eliminacjach w konkursie wzięło udział 13 uczniów klas 2 i 3 gimnazjum.

 Najlepsze okazały się:

I miejsce: Kinga Kutkowska 3d

II miejsce: Emilia Kowalska 3a

III miejsce: Aleksandra Seweryn 2d

 

Sleeveface – czyli sesja z książką w roli głównej

„Wyjadaczom” Internetu nie trzeba tego terminu wyjaśniać, choć nie został on przetłumaczony na język polski. Niezorientowanych informujemy, że jest to zdjęcie, na którym widzimy okładkę, sfotografowaną w ten sposób, że łączy się z sylwetkami osoby lub osób, stanowiących jej przedłużenie, dopełnienie. Całość stwarza iluzję jednolitego obrazu.

Tego typu konkurs zorganizowała p. Joanna Bilska. Uczniowie nie poskąpili swoich talentów, wyobraźni, inwencji, pomysłowości i fotograficznych umiejętności na rzecz promowania książek i czytelnictwa!

Spośród nadesłanych prac jury wybrało:

I miejsce: Natalia Wolska, Ewelina Boniecka, Klaudia Markiewicz (gimnazjum)

II miejsce: Kinga Katus, Gabriela Fryszkowska, Joanna Chruślak (gimnazjum)

III miejsce: Karolina Bukalska,  Zuzanna Kicior, Karol Kozieł (gimnazjum)

Wyróżnienie: Weronika Banaszkiewicz, Olga Figura, Sandra Matysiak (gimnazjum)

Wyróżnienie: Julia Kozicka (szkoła podstawowa)

Wyróżnienie:Wiktoria Lis (szkoła podstawowa)