Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Świetlica

Godziny otwarcia świetlicy w roku szkolnym 2018/2019

Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach od 7.00 – 15.00.

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:

p. Renata Żabicka, p. Agnieszka Piątek, p. Roman Danielewicz

OFERTA SZKOLNEJ ŚWIETLICY

Opieką świetlicową objęte są dzieci, których rodzice pracują, jak również dzieci oczekujące na przyjazd szkolnego autobusu oraz dzieci czekające na zajęcia dodatkowe. Podstawowym celem świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed lekcjami oraz po lekcjach, wskazywanie różnych form spędzania czasu wolnego, rozbudzanie aktywności twórczej. Wśród codziennych zabaw  i zajęć tematycznych, realizujemy:

  • gry i zabawy grupowe w świetlicy,
  • zajęcia edukacyjne (ćwiczenia służące utrwalaniu i poszerzaniu wiedzy, pomoc w odrabianiu prac domowych),
  • zajęcia plastyczne,
  • zajęcia muzyczne (śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, zabawy przy muzyce),
  • zajęcia stolikowe (gry planszowe, dydaktyczne),
  • zajęcia rekreacyjno-ruchowe na świeżym powietrzu (na szkolnym boisku lub sali gimnastycznej).

 

Świetlica szkolna organizuje także konkursy, których celem jest podsumowanie trwającego przez dany okres cyklu tematycznego dotyczącego wybranego zagadnienia. Realizowane są dodatkowe programy wychowawcze: „Droga i Ja”, „Wolontariat w świetlicy szkolnej”.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Świetlica szkolna przyjmuje dzieci według zasad określonych w Regulaminie Świetlicy Szkolnej, który jest dostępny na stronie internetowej szkoły. Uczniowie muszą zostać zapisani na zajęcia świetlicowe przez rodziców, którzy wypełniają w tym celu odpowiedni formularz dostępny na stronie internetowej szkoły.

 

Regulamin świetlicy

 

Wniosek