Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Misja szkoły

Misja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Parznicach

 

 Misją naszej szkoły jest wszechstronny rozwój młodego człowieka służący osiągnięciu przez niego dojrzałości emocjonalnej, duchowej, intelektualnej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem słów  patrona Jana Pawła II:

 „Wymagajcie od siebie, choćby inni nie wymagali”.

 

 Wizja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Parznicach

 

1. Nasza szkoła zapewnia wszechstronny rozwój uczniów i przygotowuje ich do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.

2. Wielostronnemu rozwojowi ucznia sprzyja odpowiednia baza szkoły.

3. Profesjonalna kadra, która ustawicznie doskonali posiadane umiejętności i stosuje nowoczesne metody nauczania,  gwarantuje wysoki poziom kształcenia   i wychowania.

4. Szkoła uczy szacunku dla historii, tradycji i kultury naszego regionu i kraju.

5. Partnerstwo, zrozumienie, uczciwość, tolerancja  i poszanowanie godności człowieka – to zasadnicze normy obowiązujące w sferze wychowania.

6. Szkoła współpracuje z rodzicami oraz instytucjami środowiska lokalnego.

7. Placówka jest szkołą świadomą zagrożeń współczesnego świata i aktywnie im przeciwdziałającą, bezpieczną, wolną od przemocy.

8. Nasi absolwenci są przygotowani do życia we współczesnym świecie, odpowiedzialni za własne decyzje, znają swoje możliwości, są wrażliwi na wartości moralne.